Nieuws
woensdag, 25 jan 2023

Fonds Medische Ongevallen: slachtoffers nog steeds in de kou

Foto: iStock. Fonds Medische Ongevallen: slachtoffers nog steeds in de kou

Het Vlaams Belang pleit voor een grondige hervorming van het Fonds Medische Ongevallen (FMO). Uit getuigenissen in de media blijkt dat het FMO grondig tekort schiet in haar functie. “Zo wacht een slachtoffer al 12 jaar op een vergoeding na een compleet misgelopen rugoperatie”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Het FMO heeft als doel dat slachtoffers van een medisch ongeval recht wordt gedaan in een procedure die kosteloos, snel en eenvoudig is. Maar zoals het nu gaat, kunnen patiënten beter direct naar de rechtbank te stappen.”

Twee jaar geleden kwam het FMO door een reportage van het VRT-programma Pano in een slecht daglicht te staan. “Maar enkele jaren eerder, in 2018, was er al een negatieve externe audit. En in 2020 ook nog eens een rapport van het Rekenhof, dat oordeelde dat het FMO sneller, eenvoudiger, goedkoper en doeltreffender moest werken.” Sneppe ondervroeg toen de bevoegde minister en ze zal dat deze keer opnieuw doen. “Het is duidelijk dat het in 2021 opgestelde actieplan onvoldoende effect heeft.”

Het FMO is duur en werkt traag. Een gemiddeld dossier neemt niet de beoogde zes maanden maar een kleine vier jaar in beslag. En ook de bedragen ten laste van de administratiekosten zijn torenhoog en blijven stijgen. Ze werden vastgesteld op 14,7 miljoen euro in 2019, op 15,3 miljoen euro in 2020 en op 21,5 miljoen euro in 2021. Om de achterstand weg te werken werd een taskforce opgericht, kostprijs hiervan was 3,3 miljoen euro. De geraamde kost voor de taskforce manager is dan weer 1.500 euro per gepresteerde dag, wat overeenkomt met 600.000 euro voor twee jaar. “En dat terwijl het FMO van de start in 2010 tot begin 2021 de slachtoffers net iets meer dan 31 miljoen uitbetaalde”, vervolgt Sneppe. “De werkingsmiddelen blijven dus proportioneel veel te hoog in vergelijking met de uitkeringen.”

“Het geld komt toe aan de slachtoffers en niet aan een niet-werkend overheidsvehikel”

Van een vereenvoudiging van de werking van het FMO is volgens Sneppe al helemaal geen sprake. “Zo wou men voorzien in de mogelijkheid van een digitale aanvraag en van het digitaal consulteren van FMO-dossiers. Helaas werkt het vandaag nog steeds met aangetekende brieven.”

Het Vlaams Belang heeft in het verleden al enkele constructieve voorstellen aangereikt om de werking van het FMO te verbeteren. Zo stelde de partij een verplichte bijdrage op alle polissen medische aansprakelijkheid voor, om zo te kunnen komen tot een regeling op basis van een ‘foutloze aansprakelijkheid’. Onze partij vroeg ook de aanstelling van een crisismanager. “De minister oordeelde verkeerdelijk dat de problemen van praktische aard waren en hoopte met een beperkt actieplan orde op zaken te stellen”, besluit Sneppe. “Maar ondertussen is het duidelijk dat het FMO diepere en meer fundamentele problemen heeft. Het is hoog tijd voor een conceptuele discussie over het FMO, en een eventuele volledige hertekening ervan. Het geld komt toe aan de slachtoffers en niet aan een niet-werkend overheidsvehikel.”