Nieuws
zaterdag, 22 mei 2021

Fors aantal dodelijke slachtoffers aan wegenwerken op snelwegen: “Peeters moet meer anticiperen en controleren om levens te redden”

Het Vlaams Belang hekelt het “lakse beleidter voorkoming van ongevallen bij wegenwerken van Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld). Zo worden telkens tijdens wegenwerken die het gevolg zijn van ongevallen extra maatregelen voorzien die, als ze van meet af aan waren opgelegd, mensenlevens hadden kunnen redden. Vorig jaar werd bovendien het hoogste aantal mensen – in de afgelopen 5 jaar – beroofd van het leven in de buurt van wegenwerken. Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) stelde er een parlementaire vraag over aan bevoegd minister Peeters. “Er moet meer ingezet worden op mobiele trajectcontroles, op een betere handhaving en op een mentaliteitswijziging bij de lakse bestuurders.

Aan de werken op de E17 vonden een 200-tal ongevallen plaats waarbij 4 dodelijke slachtoffers te betreuren vielen. Ook bij de werken op de E313 vielen recent 4 dodelijke ongevallen. Op 21 april zei Peeters dat ze voortaan aan maatwerk zou doen om de ongevallen tot een minimum te herleiden. Zo zou ze meer inzetten op signaleren, op bijkomende elementen en op de bewustwording bij chauffeurs. Uit onderzoek blijkt echter dat veel ingrepen te laat gebeurden en dat er op de E17 en op de E313 veel ongevallen gebeurden die hadden kunnen vermeden worden.

Alleen meer en effectieve controles kunnen de lakse rijcultuur ombuigen

Volgens het Vlaams Belang moet de minister dan ook verantwoordelijkheid nemen en anticiperen. “Gouverner, c’est prévoir”, aldus Ryheul. Dit ligt in lijn met professor Johan De Mol (UGent) die stelt dat er een manifeste laattijdigheid is van de maatregelen. Zo werd de mobiele trajectcontrole al in 2017 voor het eerst ingevoerd, en nu vier jaar later is er nog steeds maar één zo’n systeem. “Dat is te weinig, want in de zomer gaan 38 grote wegenwerken door en de uitbreiding van de Brusselse ring.” Op de E313 zou ook een trajectcontrole ingezet worden, maar nu blijkt die niet aansluitbaar te zijn op het digitale systeem van de federale overheid. “Verbijsterend”, zegt Ryheul. “De minister zei op 21 april dat dit wél kon.”

Daarenboven stelt onderzoek dat Vlamingen slechts beperkt vertragen aan wegenwerken omdat ze het ‘vergeten'. Volgens het Vlaams Belang en ook volgens professor De Mol kunnen enkel controles die laksheid ombuigen. “Een ander pijnpunt dat wij drie maanden geleden al vroegen om aan te pakken is het gsm-gebruik”, vervolgt Ryheul. De minister kwam hier echter niet verder dan te wijzen op een proefproject van VIAS dat nagaat of bestuurders zich niet te veel laten afleiden door hun gsm. “Dit om zich te verdedigen dat er nog steeds geen wettelijk kader is om afleiding achter het stuur vast te stellen via cameracontroles.”

“Deze mentaliteit zorgt ervoor dat er ongelukken blijven gebeuren.” Ryheul vroeg de minister dan ook om initiatieven te nemen om die mentaliteit eindelijk te wijzigen. Maar daar gaf Peeters voorlopig helaas geen gehoor aan. “De minister mag niet langer de kat uit de boom kijken tot er alweer dodelijke slachtoffers vallen”, besluit Ryheul. “De pakkans aan wegenwerken moet groter worden om levens te redden.”