Nieuws
woensdag, 20 jul 2022

Forse afname kersentelers in Vlaanderen

Het aantal kersentelers in Vlaanderen is op amper tien jaar tijd met maar liefst 27 procent gedaald. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v). “Hieruit blijkt dat er ook bij de kersentelers alsmaar minder familiale landbouwbedrijven zijn te vinden. Inzake de kersenteelt blijkt de keuze ook vaak: vergroten of stoppen.”

Tussen 2010 en 2020 is het aantal bedrijven die kersen telen in Vlaanderen gedaald van 484 naar 355. Dit is een daling van ongeveer 27 procent of meer dan een kwart. Voor de provincie Limburg is het aantal kersentelers in deze periode zelfs met 35 procent gedaald: van 383 naar 248. Roosmarijn Beckers ziet de daling met lede ogen aan: “Waar ooit de kersenteelt een ongelooflijk belangrijke sector was in onze provincie, lijkt die nu in snel tempo te verdwijnen. Meer dan een derde van de kersentelers is op tien jaar tijd verdwijnen: dat zijn dramatische cijfers.”

“Naast de administratieve rompslomp bedreigt ook het stikstofakkoord onze fruittelers”

Uit cijfers die Beckers eerder opvroeg, blijkt dat ook het aantal perentelers in Limburg met 11,5 procent gedaald is van 514 naar 455. “Dat het aantal familiale landbouwbedrijven zo snel en fors afneemt, zou iedereen bezorgd moeten maken. Als de Vlaamse regering onze familiale landbouwbedrijven wil behouden, zal ze ook iets moeten doen aan de regelneverij die kleinere bedrijven parten speelt”, aldus Beckers.

Ook het eerder dit jaar door de Vlaamse regering beklonken stikstofakkoord bedreigt fruittelers. Met name voor fruittelers in natuurgebieden ligt er een erg onzekere toekomst in het verschiet. Net zoals verschillende peren- en appeltelers in Aarschot voor hun voortbestaan vrezen, kunnen op eender welke plaats in Vlaanderen fruittelers voor het voldongen feit gezet worden dat ze niet meer kunnen produceren vanaf 2028. Dan geldt namelijk de regel van de nulbemesting. “Bovenop de steeds belachelijker wordende regelneverij zorgt ook het stikstofakkoord nu dus voor onrust. Deze Vlaamse regering maakt het onze landbouwers steeds moeilijker, en dat uit zich ook in de cijfers”, besluit Beckers.