Nieuws
donderdag, 16 dec 2021

“Franse windmolenparken bedreigen Vlaamse scheepvaartroutes”: Jambon moet assertiever optreden!

Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul uitte dinsdag in het Vlaams Parlement andermaal haar bekommernis over de geplande windmolenparken voor de Franse kust die onze scheepvaartroutes naar het Verenigd Koninkrijk bedreigen. De Europese Commissie startte een bemiddeling op tussen Frankrijk en België, maar Vlaanderen - dat nochtans de meest belanghebbende partij is omdat de Vlaamse havens getroffen worden - mag niet mee rond de tafel zitten. “Onze Vlaamse havens zijn nochtans een Vlaamse bevoegdheid, geen federale. Minister-president, u moet duidelijk maken dat een bemiddeling niet kan zonder Vlaanderen”, zei Ryheul. 

De Franse offshore-windmolenparkplannen voor de kust van Duinkerke bedreigen de scheepvaartroutes tussen onze haven van Oostende en het Verenigd Koninkrijk. In dat verband heeft de federale Regering aan de Europese Commissie gevraagd om Frankrijk in gebreke te stellen wegens schending van de EU-regelgeving. Er werd door de Commissie een bemiddeling opgestart waarbij alternatieve vaarroutes tussen Oostende en het VK worden onderzocht. Maar dit zonder de Vlaamse regering daarbij te betrekken. 

“Klein duimpje Vlaanderen mag niet wijken voor de grote reus Frankrijk”

“Een verlegging van de vaarroutes heeft rechtstreeks impact op ons Vlaamse loodswezen, de Vlaamse haventoegangdiensten, het uitbaggeren van de zeegeulen in en voor onze haven van Oostende enzoverder”, duidde Ryheul. “De Vlaamse Regering moet dan ook betrokken worden bij de onderhandelingen. De Vlaamse Regering moet in deze haar eisen concreet formuleren en niet toegeven.” Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) sloot zich aan bij dat pleidooi en bevestigde dat het ook wel belangrijk is dat Vlaanderen in de gesprekken wordt betrokken.

Ryheul wees er Jambon ook op dat er zelfs in diens eigen N-VA onvrede is over het weinig krachtdadig optreden van de minister-president. Als de Vlaamse belangen, zoals in dit windmolendossier, zwaar worden bedreigd, dan verwachten wij van een Vlaamse minister-president ook een krachtdadig optreden en een open, directe communicatie. De Vlaamse bevolking en ook de kustgemeentes in West-Vlaanderen zijn niet gediend met een minister-president die zich in het internationaal steekspel met Vlaanderen voortdurend tevredenstelt met een tweederangsrol, zich hult in grote geheimhouding en altijd achter de feiten en de Federale Regering aanholt. Wij verwachten dus wat meer daadkracht, besloot Ryheul.