Persberichten
donderdag, 28 sep 2023

Franstalige institutionele plannen: Vlaams Belang hekelt stilzwijgen Vlaamse regering

De Franstalige partijen hebben luidens mediaberichten een akkoord bereikt over de hervorming van de Franstalige instellingen die ook verregaande gevolgen zullen hebben voor Vlaanderen. Zo zullen de Vlaamse bevoegdheden in Brussel aangetast worden. “Vlaanderen daarentegen staat er met lege handen bij en de Vlaamse regering levert zelfs geen enkele commentaar op deze geplande aanslag op onze Vlaamse belangen. Wat een schandalige stilte”, reageert Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang).

Vandaag is via de kranten Le Soir en Sudinfo uitgelekt dat de Franstalige partijen PS, MR en Ecolo van juli 2022 tot april 2023 in het grootste geheim hebben samengezeten om een traject uit te tekenen voor een hervorming van de instellingen. In grote lijnen komen hun plannen erop neer de Franstalige instellingen grondig te herschikken door heel wat bevoegdheden van de Franse Gemeenschap over te hevelen naar respectievelijk het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

“Die plannen komen er in feite op neer dat de Franstaligen niet alleen overeen zijn gekomen dat Brussel verder wordt uitgebouwd tot een volwaardig derde gewest, maar ook dat Vlaanderen daartoe een pak van zijn bevoegdheden zou moeten afstaan aan datzelfde Brusselse Gewest”, stelt Slootmans. “Dat is niet meer of niet minder dan een flinke aanslag op onze Vlaamse bevoegdheden in Brussel en voor ons dan ook absoluut onaanvaardbaar.”

“De Vlaamse regering is compleet afwezig in het institutionele debat”

Het Vlaams Belang hekelt daarbij ook het totale stilzwijgen en de passiviteit van de Vlaamse regering op wat het “Franstalige arrogantie” noemt. “Heeft de Vlaamse regering, bij monde van zelfverklaarde ‘sterke Jan’ dan helemaal niets te zeggen op deze frontale aanval op onze Vlaamse belangen?”, vraagt Slootmans zich af. “De Franstaligen hebben het institutionele debat voorbereid en een front gevormd, terwijl Vlaanderen op dat vlak nog absoluut nergens staat.”

De Vlaams-nationale partij herinnert er in dat verband aan dat de Vlaamse regering het debat over een institutioneel toekomstproject voor Vlaanderen heeft doorgeschoven naar het Vlaams Parlement. Het parlement heeft weliswaar effectief via een Werkgroep Institutionele Zaken interessante hoorzittingen georganiseerd, maar door de onwil van de meerderheidspartijen heeft dat volgens het Vlaams Belang nergens toe geleid. “Het is schuldig verzuim vanwege de Vlaamse meerderheidspartijen dat Vlaanderen nu met lege handen staat. Het Vlaams Belang heeft daarentegen wel zijn huiswerk gemaakt. Ons draaiboek om dit land ordelijk op te delen is klaar.”