Nieuws
donderdag, 16 jun 2022

Fraude bij pakjeskoeriers moet ernstig worden aangepakt

De aanpak van fraude rond pakjeskoeriers blijft aanmodderen en om deze reden stelt het Vlaams Belang twee maatregelen voor die op korte tijd gerealiseerd kunnen worden. “Er moeten meer sociale inspecteurs de baan op om de betrokken bedrijven te controleren”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “En er moet een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid komen, zoals we die onder meer in de bouwsector kennen.”

Over de mistoestanden in de sector van de pakjeskoeriers brengen de media reeds geruime tijd verslag uit en uiteindelijk heeft ook het gerecht er een zaak van gemaakt. “Het aantal controles – bij bepaalde grote bedrijven die in de sector actief zijn – werden opgevoerd en gaan nog steeds door. Zowel de bedrijven zelf als hun onderaannemers komen daarbij in het vizier”, aldus Verreyt. “En dat is een goede zaak. De fraude die bij de controles aan het licht komt is hallucinant: zwartwerk, tewerkstelling en uitbuiting van illegalen, slechte werkomstandigheden. Al onze sociale wetgeving wordt daarbij aan de laars gelapt.”

“De Sutter kan nog geen deuk in een pakje boter slaan, laat staan in een pakje van de pakjeskoeriers”

“Minister van Post Petra De Sutter (Groen) had vorig jaar al aangekondigd de postwet ter zake aan te passen om zo de mistoestanden in de sector aan te kunnen pakken”, vult Kamerlid Nathalie Dewulf, die het dossier rond Bpost opvolgt, aan. “Er werd door de minister geopperd om naar een 80/20-verhouding te gaan voor de sector van de pakjesbedrijven. 80 procent zou dan eigen personeel zijn en het aandeel van de onderaannemers zou beperkt worden tot 20 procent. Maar in de hoorzitting die gisteren werd georganiseerd in de Commissie Mobiliteit en Sociale Zaken bleek dat De Sutter zwicht onder de druk van de grote bedrijven die deze rigide aanpak niet zien zitten. Specialisten gaven aan dat deze regel moeilijk werkbaar zou zijn en stellen voor om veel meer flankerende maatregelen te nemen. Minister De Sutter speelt de tweede, om niet te zeggen derde viool in de regering en de andere regeringspartijen vrezen dat haar aanpak tot niets zal leiden.”

“De regering talmt nu al twee jaar om het dossier van de e-commerce aan te pakken”, besluit Verreyt, die de problematiek van sociale fraude al meermaals in de commissie Sociale Zaken op de agenda zette. “En dat is dramatisch, want door een zeer rigide en verouderde wetgeving zijn er ondertussen veel arbeidsplaatsen aan het buitenland verloren gegaan. Het gaat om werkgelegenheid die belangrijk is en die we moeten behouden en stimuleren, maar zonder onze sociale verworvenheden op de helling te zetten. Helaas krijgt minister De Sutter dat niet gedaan in de regering.”