Nieuws
maandag, 10 mei 2021

Fraude groenestroomsubsidies: “Geknoei van overheden mag niet doorgefactureerd worden aan energieconsument”

Blijkens mediaberichten wordt er fors gefraudeerd met groenestroomsubsidies (de zogenaamde ‘groenestroomcertificaten’). In totaal voor een bedrag van maar liefst 13 miljoen euro, een bedrag dat volgens Energieminister Zuhal Demir (N-VA) “zou kunnen worden doorgerekend via de stroomfactuur”. Volgens dezelfde berichten wordt de fraude ook niet verder vervolgd door de rechtbank van eerste aanleg van Limburg wegens "personeelstekort". Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze gang van zaken en wil dat zowel de oversubsidiëring als onderbemanning van het gerecht dringend worden aangepakt in plaats van dat dit fiasco wordt afgewenteld op de burger via de stroomfactuur. Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) plant Demir hierover volgende week op de rooster te leggen.

De media melden fraude met groenestroomsubsidies voor vele miljoenen. Er is sprake van het vervalsen van keuringsverslagen en het antidateren van facturen. Volgens het artikel zouden er in 2020 232 dossiers over 'fraude met lokale productie' zijn afgesloten waarbij 280 zonnepaneleninstallaties grondig werden onderzocht, een stijging van 26 procent ten opzichte van 2019. In 80 procent van de dossiers zouden inbreuken zijn vastgesteld. Dit leidde slechts in 67 procent van die dossiers tot een terugvordering van het onrechtmatig voordeel. 

“Deze hallucinante miljoenenfraude met groenestroomsubsidies moet keihard worden aangepakt

Het Vlaams Belang stelt tevens vast dat de media in alle talen zwijgen over de desbetreffende fraudeurs. “Waarom mogen we de namen van die megafraudeurs niet vernemen?”, vraagt van Rooy kritisch. “De  burger heeft toch het recht om te weten over wie of over welke bedrijven het gaat?Volgens het Vlaams Belang kan het bovendien niet dat de oversubsidiëring van zogenaamde groene stroom en nu zelfs de fraude die daarmee plaatsvindt, wordt afgewenteld op de energieconsument. De drie fraudedossiers met Vlaamse groenestroomcertificaten voor 13 miljoen euro mogen absoluut niet zonder gevolg blijven vanwege een personeelstekort. De burger mag hier niet voor opdraaien”, aldus van Rooy. Hij kondigt aan volgende week bevoegd minister Demir hierover te ondervragen. 

Deze week kwam nog aan het licht dat sinds 2007 de Vlaming zijn energiefactuur gemiddeld met 56% heeft zien stijgen. Een gemiddeld Vlaams gezin telt nu maar liefst 445,88 euro extra neer dan zo’n 13 jaar geleden. Al jaren behoort onze stroomfactuur tot de allerhoogste van Europa. De oorzaken van de hoge stroomfactuur zijn algemeen bekend. Die is eigenlijk een vermomde belastingbrief geworden. De peperdure zogenaamde ‘groene stroom’, de btw-stijging naar 21% in 2015, de openbare dienstverplichtingen, een hele reeks heffingen en taksen… allemaal worden ze via de stroomfactuur doorgerekend aan de Vlaamse gezinnen. Dat de stroomfactuur nu nogmaals zou stijgen wegens inefficiëntie van de overheid en straffeloosheid tegenover fraude is voor het Vlaams Belang compleet ontoelaatbaar”, stelt van Rooy.