Persberichten
zaterdag, 12 dec 2020

Fysieke proeven: “Defensie legt lat te laag”

Het Vlaams Belang verzet zich tegen een wetsvoorstel van de meerderheidspartijen dat het mogelijk zou maken om sportproeven bij Defensie te negeren voor het wervingsjaar 2021. Volgens Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) wordt op die manier de lat voor de rekrutering van kandidaat-militairen veel te laag gelegd.

Het bewuste wetsvoorstel bevat een aantal bijzondere maatregelen inzake de selectie van kandidaat-militairen en het werken op afstand bij Defensie, in het kader van de coronacrisis. Eén van de artikels maakt het mogelijk om de proeven die peilen naar fysieke geschiktheid van kandidaat-militairen over te slaan voor het wervingsjaar 2021, in het kader van sociale afstandsmaatregelen. “Nochtans zijn fysieke proeven bij Defensie een cruciaal element in de rekrutering, gezien lichamelijke gezondheid en fitheid voor militairen essentieel zijn voor de uitoefening van hun functie.”

“Paarsgroen zet hiermee alle sluizen bij Defensie open om de kaap van 10.000 nieuwe rekruten te halen, met corona als handig excuus”

Voor het Vlaams Belang - dat eerder een opvallend pleidooi hield voor gemeenschapsdienst - is het logisch dat voor de bestrijding van het coronavirus bijkomende maatregelen op alle beleidsdomeinen nodig zijn, maar verlaagt dit voorstel de standaarden die van nieuwe rekruten bij Defensie verwacht worden. Dit zal vanzelfsprekend leiden tot niveauverlaging en kwaliteitsverlies bij de instroom in ons leger, klinkt het. Er bestaan voldoende methoden om de sportproeven bij Defensie te organiseren met respect voor sociale afstandsmaatregelen”, aldus nog Ponthier. “Dit kan middels begeleiding die op de afstand toeziet, een tijdslot, een maximumcapaciteit en testen die in de buitenlucht georganiseerd worden.”

Een belangrijke doelstelling voor het personeelsbeleid bij Defensie is de aanwerving van 10.000 nieuwe militairen tijdens deze legislatuur. Een bijkomende reden voor het voorstel in verband met de sportproeven luidt dan ook “om de sollicitanten op de aangekondigde data te kunnen inlijven”. Voor het wervingsjaar 2021 nam minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zich in haar beleidsbrief voor om meer dan de actueel voorziene 2.300 militairen te rekruteren. Voor Ponthier mogen de fysieke testen echter niet aan de kant geschoven worden met corona als excuus, om toch maar die doelstelling te halen.