vrijdag, 10 mrt 2023

“Garantie op Nederlandstalige opleiding in hoger onderwijs onverbreekbaar”

De universiteitsrectoren zetten druk op Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om de huidige taalregeling in het hoger onderwijs op te heffen. Ze willen Nederlandstalige masteropleidingen kunnen schrappen en zo een aantal louter Engelstalige masters aanbieden. “Aan de huidige regeling die een Nederlandstalig traject garandeert bij de masters mag nooit getornd worden”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Ze moet integendeel net beter worden nageleefd. De huidige praktijk waarbij instellingen Nederlandstalige trajecten als minderwaardig zien moet stoppen.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft vorige week meerdere aanvragen van universiteiten om anderstalige opleidingen aan te bieden, geweigerd. Maar de universiteiten blijven druk zetten om meer Engelstalige opleidingen te organiseren. Daarnaast willen ze vooral af van de verplichting om Nederlandstalige masters te moeten inrichten. Het grootste twistpunt gaat over de opleiding burgerlijk ingenieur, waar alle Vlaamse universiteiten de Nederlandstalige opleiding willen schrappen om tegemoet te komen aan de internationalisering van het werkveld en om meer buitenlandse studenten aan te trekken. Volgens minister Weyts zou het loslaten van deze regeling het hoger onderwijs te verregaand verengelsen.

Het Vlaams Belang staat pal achter het principe dat een student in het hoger onderwijs een basisopleiding in een Nederlandstalig traject moet kunnen volgen. De huidige regeling dat er voor elke Engelstalige master een Nederlandstalig equivalent moet zijn, moet altijd gehandhaafd blijven. “Engelstalige basisopleidingen zonder Nederlandstalig alternatief doen teniet aan het grondbeginsel dat Nederlands de voertaal moet zijn in ons Vlaams onderwijs van de kleuterklas tot aan de universiteit, een recht waar onze natie in het verleden zo lang heeft voor moeten strijden”, verklaart Slagmulder. “Maar een verengelsing verhoogt ook nodeloos de drempel voor heel wat van onze studenten. Jongeren met een sterk STEM-profiel, maar met minder talige competenties zouden hierdoor worden afgeschrikt om voor de opleiding burgerlijk ingenieur te kiezen.”

“Universiteiten moeten geen rekruteringsbureaus worden voor buitenlandse studenten”

Verschillende universiteiten vullen de huidige regeling te los in. “In bepaalde faculteiten heb je in de master in theorie wel de keuze tussen een Nederlandstalige en Engelstalige master die formeel wel dezelfde kwalificatie bieden, maar is de facto de Engelstalige master veel rijker qua vakaanbod en inhoud dan de Nederlandstalige”, aldus Slagmulder. “In bepaalde richtingen is het duidelijk dat docenten hun studenten informeel aansturen om toch te kiezen voor die Engelstalige master, waardoor de Nederlandstalige variant eigenlijk een spookopleiding is. Dit kan niet door de beugel! Als een instelling de keuze laat tussen twee taaltrajecten, dan moeten deze inhoudelijk evenwaardig zijn.”

Natuurlijk is het zo dat in veel disciplines op gevorderd niveau het Engels de voertaal is. Het Vlaams Belang wil dan ook niet van ons hoger onderwijs een academisch linguïstisch geïsoleerd eiland maken. Maar internationalisering mag nooit gebeuren op kap van de toegang naar ons hoger onderwijs en mag ook geen hoofddoel op zich zijn zijn van ons hoger onderwijs. “Onze universitaire masteropleidingen dienen niet in de eerste plaats om meer buitenlandse studenten aan te trekken, ze moeten vooral onze jongeren onderrichten in de specifieke inzichten en het onderzoeksmétier van de desbetreffende wetenschappelijke disciplines”, besluit Slagmulder. “Buitenlandse studenten zijn natuurlijk welkom wanneer ze een bijdrage leveren aan het academisch onderricht en onderzoek, maar universiteiten moeten geen rekruteringsbureaus worden voor buitenlandse studenten.”