Nieuws
maandag, 12 feb 2024

Gebrek aan realiteitszin over defensie bij Vivaldi

Foto: iStock. Gebrek aan realiteitszin over defensie bij Vivaldi

Het Vlaams Belang herhaalt de eis om in de Defensie-uitgaven dringend naar de 2 procent-minimumnorm te evolueren. De Amerikaanse oud-president Donald Trump wees er dit weekend op dat landen die niet zelf willen investeren in hun defensie met de gevolgen geconfronteerd zouden worden. Met zijn uitspraken duwt Trump op een pijnlijke plek bij landen zoals België die weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. Het is dringend tijd voor wat meer realiteitszin.

Trump stelde dit weekend in een meeting in het kader van de Republikeinse voorverkiezing in South Carolina dat NAVO-staten die niet voldoende bijdragen aan het bondgenootschap, gerust overrompeld mogen worden door Rusland. “Het toont aan dat we dringend onze eigen defensie serieus moeten nemen”, aldus Ponthier. “Het Vlaams Belang hamert daar al jaren op. De NAVO-lidstaten moeten elkaar steunen als ze worden aangevallen, maar hebben ook de verplichting om 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie te spenderen. En dat haalt wanbetaler België absoluut niet. Op Luxemburg na besteedt geen enkele lidstaat procentueel nog minder aan Defensie dan het land dat het hoofdkwartier van de NAVO huisvest.”

“België mag niet langer een zwartrijder blijven op de bus“ 

Het Kamerlid benadrukt dat België al decennialang achterophinkt als het op Defensie-uitgaven aankomt. “Ook een oorlog op Europees grondgebied heeft er niet voor gezorgd dat we een snelle inhaalbeweging hebben gemaakt. Zelfs in deze tijden blijft Vivaldi met een slakkengang richting de 2 procent-norm moeten evolueren. De doelstelling is 2035, maar dat is vanzelfsprekend too little too late.” Ponthier vindt de verontwaardiging van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) die volgde op Trumps uitspraken dan ook heel vals klinken. “Ze wil de lusten maar niet de lasten van het NAVO-lidmaatschap. Ze wil lid blijven van een club zonder lidgeld te betalen, en zo werkt het niet.”

Voor het Vlaams Belang mag België niet langer een zwartrijder blijven op de bus. “Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) praat wel veel, maar hij handelt niet”, merkt Ponthier tot slot op. “Terwijl andere EU-lidstaten een fikse inhaalbeweging doen, blijft dit land ter plaatse trappelen. Het Vlaams Belang deed eerder al voorstellen om dringend te evolueren naar het minimum van 2 procent, maar de meerderheidspartijen stemden ons voorstel weg.”