zondag, 02 okt 2022

Gebrek aan tweetaligheid in Brusselse OCMW-kantoren 

Foto: iStock. Gebrek aan tweetaligheid in Brusselse OCMW-kantoren

“Door de torenhoge energiefacturen zijn steeds meer mensen genoodzaakt voor het eerst in hun leven een beroep te doen op het OCMW” stelt Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter voor Vlaams Belang in de Raad van de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vast. “In vele Brusselse OCMW-kantoren is het vaak onmogelijk om geholpen te worden in het Nederlands. Dat is, bovenop de reeds bestaande drempel, een bijkomende hindernis voor veel mensen om de nodige stappen te zetten.”

“Dat in het Brussels Hoofdstedelijk gebied de tweetalige dienstverlening bij de lokale besturen en dan voornamelijk bij dat OCMW zeer veel te wensen overlaat, is een oud zeer”, aldus Lootens-Stael. “In heel veel gevallen kunnen Nederlandstaligen niet of zeer moeilijk terecht in hun eigen taal aan een OCMW-loket. Het taalrapport van de vicegouverneur geeft steeds problematischer cijfers weer.”

De energieproblematiek die steeds meer mensen in de problemen brengt, was voor Lootens-Stael de aanleiding om aan collegevoorzitter van de VGC, Elke Van den Brandt (Groen), bevoegd voor welzijn, extra inspanningen vanuit de VGC te vragen. “Dat mensen niet in hun eigen taal, het Nederlands kunnen worden geholpen is een bijkomende drempel voor velen die door de huidige ontwikkelingen in moeilijkheden zijn gekomen. Zij voelen zich terecht achtergesteld. Door verschillende lokale politici is reeds geopperd dat een twintigste Brussels OCMW voor de Nederlandstaligen een oplossing zou kunnen zijn. We begrijpen de redenering, maar zien daarin niet de oplossing.”

Lootens-Stael vroeg aan Van den Brandt twee concrete dingen: “Zorg er voor dat alle diensten van de VGC hun vele voelsprieten gebruiken om mensen die in nood zijn te helpen en te begeleiden richting OCMW en hen desnoods in hun contact met de OCMW’s ondersteunen. Maar het wordt ook tijd dat de Vlaamse leden in de Brusselse regering eindelijk eens het dossier van het gebrek aan verplichte tweetaligheid van de dienstverlening op tafel leggen.”

Van den Brandt beperkte zich in haar antwoord tot een opsomming wat de VGC en de door haar ondersteunde instellingen reeds doen om mensen richting de juiste hulp te leiden. “Nieuwe initiatieven of een andere aanpak kondigde ze niet aan”, besluit Lootens-Stael. “We betreuren het gebrek aan een gevoel van urgentie bovenop de permanente achteruitgang van de tweetalige dienstverlening in het hoofdstedelijk gebied.” Het Vlaams Belang stelt de collegeleden mee verantwoordelijk: “Ze weigeren van het dossier een zaak te maken. In tijden van groeiende noden voor steeds meer mensen, is het schrijnend dat Nederlandstaligen in de hoofdstad extra achtergesteld worden!”