Nieuws
donderdag, 09 jun 2022

Gebruikersruimte voor verslaafden totaal verkeerd

Een maand na de opening van de gebruikersruimte in de Brusselse Anneessenswijk worden bezwaren van bewoners en handelaars nog steeds genegeerd. Drugs horen niet thuis in onze hoofdstad en een dergelijke speciale ruimte voor drugsverslaafden al zeker niet, vindt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “De omwonenden van zo’n ruimte zijn pas echt de dupe.

De stad Brussel en het Hoofdstedelijk Gewest openden een ruimte waar druggebruikers ongestoord drugs kunnen gebruiken. Zoals uiteraard te verwachten was, werd het initiatief door linkse politici en de uitbaters van het centrum zelf positief geëvalueerd. “Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en regeringsleider van het Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort (PS) die beiden verantwoordelijk zijn voor de financiering, leggen in hun communicatie de nadruk op de nood bij de gebruikers”, aldus Lootens-Stael. “Volgens ons hebben die gebruikers vooral nood aan afkicking.”

“De PS en haar politieke vazallen voeren reeds jaren lang een nefast non-beleid tegenover drugshandel en drugsgebruik, de gebruikersruimte is daar nog maar eens een voorbeeld van”

“Waar Close en Vervoort natuurlijk over zwijgen is het feit dat de gebruikersruimte op deze manier een gedoogzone creëert in de ruime omgeving”, vervolgt Lootens-Stael. “Een vrijhaven dus, waar nog meer dan voorheen drugs worden verhandeld en de politie verondersteld wordt niet op te treden. Op deze manier verankert men handel en gebruik van harddrugs in het centrum van de stad.”

“We zien recent dan ook meteen de gevolgen: een toenemende greep van de drugsmaffia’s en een strijd tussen Albanese en Marokkaanse bendes die op straat met messen en kogels wordt uitgevochten”, merkt Lootens-Stael op. “Allicht dat het gebruikscentrum populair is, door het jarenlange lakse linkse beleid is drugsgebruik alleen maar gegroeid.”

“In plaats van een drugscentrum te creëren dat als een magneet nog meer handel en gebruik van drugs zal aantrekken en dat in een woonzone, moet de strijd tegen drugs - zowel de verkoop als het gebruik - juist worden opgevoerd”, besluit Lootens-Stael. “Met het oog hierop moeten stad, Hoofdstedelijk Gewest en federale overheid vooral met Justitie beter samenwerken. De focus leggen op beheersen en faciliteren maakt de toestand alleen maar erger.”