Nieuws
woensdag, 21 jul 2021

Gebruiksruimten voor druggebruikers in Brussel mogelijk

Het Brussels Parlement heeft maandag tijdens de laatste plenaire zitting voor het reces een voorstel van ordonnantie van de meerderheid goedgekeurd dat mogelijk moet maken dat druggebruikers opgevangen worden in gebruiksruimten. De meerderheidspartijen stellen zo de risico’s van druggebruik te willen beperken. “Het voorgestelde kader is slecht onderbouwd” stelt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Het zal eerder leiden tot een vorm van gedoogbeleid in Brussel dan dat het iemand helpt.”

Naast de schade van het druggebruik zelf, lopen druggebruikers een aantal verhoogde gezondheidsrisico’s. Slechte voeding, besmette naalden… er zijn vele risicofactoren die men door opvang in zogenaamde gebruikersruimtes wil beperken. In de stad Brussel is de vzw Transit actief met de opvang en begeleiding van druggebruikers. Het opzetten van gebruikersruimtes is een volgende stap. Het ontbreekt in Brussel echter aan goed cijfermateriaal en een onderbouwd beleid omtrent drugsgebruik en de problematieken daar rond, ondanks het feit dat betrokken VZW vele miljoenen overheidsgeld krijgt.

“Brussel een eiland waar onverantwoordelijkheid regeert”

De vage tekst en het feit dat het niet het drugsgebruik is dat als problematisch wordt bekeken maar men enkel de gebruikers uit de publieke ruimte wil halen zonder verder perspectief richting ontwenning zijn een doorn in het oog van de Vlaamse oppositiepartijen in het Brussels parlement. Vooral het Vlaams Belang is duidelijk: “Dat de meerderheid nu snel snel met dit voorstel komt, zonder overleg met politie, parket en de federale overheid slaat alles. Deze meerderheid is volop bezig een eiland te maken waar onverantwoordelijkheid regeert” benadrukt Lootens-Stael. “Dat Brussel kampt met een ernstig drugsprobleem waarop een hele criminele sector floreert, wordt volledig onder de mat geveegd.”

De Brusselse ordonnantie gaat vooral in tegen de bestaande drugswetgeving. Waarnemers verwijten de Brusselse meerderheidspartijen opnieuw ‘cavalier seul’ te spelen. Voor het Vlaams Belang “is het noodzakelijk dat er een vorm van opvang nodig is, dat mensen van straat worden gehaald. Maar het einddoel moet zijn deze mensen van de drugs af te helpen, zo niet worden deze gebruikersplaatsen vrijplaatsen waar drugshandel welig tiert en de mensen van de regen in de drop geraken.”

Volgens Lootens-Stael tonen voorbeelden uit het buitenland aan dat zulke initiatieven enkel kunnen functioneren binnen een globale strategie van bestrijding van drugshandel en een stevig ontwenningsbeleid ten aanzien van gebruikers. “Beide elementen ontbreken in Brussel en het initiatief botst bovendien met het beleid van andere beleidsniveaus.“