zaterdag, 01 okt 2022

Gedoogbeleid geen oplossing voor Brussel

Foto: iStock. Gedoogbeleid geen oplossing voor Brussel

Het kan niemand ontgaan dat de drugsproblematiek in Brussel steeds groter wordt. De voorbije dagen hadden pers en politici aandacht voor de exploderende drugshandel”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Maar van een gedoogbeleid zoals sommige Brusselse politici voorstellen kan geen sprake zijn.”

“Na een jaar met toenemend drugsgerelateerd geweld, inclusief schietpartijen en aanslagen met molotovcocktails, is ook het openlijke drugsgebruik op straat schrikwekkend gestegen”, aldus Lootens-Stael. “Brussel is meer dan ooit in de ban van de georganiseerde drugshandel. En dat dan stemmen opgaan voor een gedoogbeleid, zoals Brussels burgemeester Philippe Close (PS) deze zomer al voorstelde, is onbegrijpelijk. Maar blijkbaar is er in bepaalde linkse politieke milieus een offensief gestart om drugsbezit en drugshandel te decriminaliseren.”

“Zij die voor een gedoogbeleid pleiten, denken dat de straffen niet helpen, maar het is net de straffeloosheid die de problemen veroorzaakt”

“Het huidige beleid faalt, en dat heeft zowel te maken met straffeloosheid als met een gebrek aan begeleiding van verslaafden richting ontwenning”, vervolgt Lootens-Stael. “Wat helpen bijvoorbeeld Brusselse gebruikersruimten indien niemand in een ontwenningsparcours stapt. Dan komt dat neer op het vergemakkelijken van het gebruik en niet op een herstelproces. Het debat wordt enkel gevoerd over een nog lakser beleid, terwijl het zou moeten gaan over het blootleggen van de illegale netwerken van de drugshandel gekoppeld aan mensenhandel, illegaal verblijf en banditisme van buitenlandse oorsprong.”

Voor het Vlaams Belang moet een antidrugsbeleid deel uitmaken van een integraal veiligheidsbeleid. “Het ondertussen ter ziele gegane Kanaalplan was een goede aanzet maar onvoldoende consequent doorgevoerd”, merkt Lootens-Stael tot slot op. “Wij pleiten voor een Brussels integraal veiligheidsplan waarin alle aspecten worden aangepakt en de netwerken worden blootgelegd. Een decriminalisering, zoals beoogd door Franstalige linkse partijen met hun gedoogbeleid, is een totaal verkeerd signaal.”