Nieuws
donderdag, 04 mrt 2021

Gedupeerde zonnepaneeleigenaars die naar rechtbank stappen krijgen geen compensatie: “Chantage en rechtsbelemmering!”

Het Vlaams Belang is niet gediend met een voorwaarde die de Vlaamse Regering oplegt in verband met de toekenning van een compensatieregeling voor de gedupeerde zonnepaneeleigenaars. Nu blijkt volgens het door de regering goedgekeurde ontwerpbesluit dat wie naar de rechter gaat om een schadevergoeding te eisen, geen recht zal hebben op de compensatiepremie. “Dat is chantage en een belemmering van het grondwettelijk recht om naar de rechtbank te stappen”, aldus Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens die er een parlementaire vraag over stelde aan minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen zonnepaneeleigenaars met een digitale meter niet langer genieten van een digitale terugdraaiende teller. Nochtans was door de vorige Vlaamse Regering beloofd dat ze dat 15 jaar lang wél zouden kunnen doen. In plaats van een rendement dreigen de geïnstalleerde zonnepanelen nu dus een verliespost te worden. De regering stelde daarom een eenmalige compensatie in het vooruitzicht, maar omdat die in veel gevallen onvoldoende is om het verlies te compenseren, nemen veel zonnepaneeleigenaars daar geen genoegen mee. Meer dan 10.500 zonnepaneleneigenaars hebben de Vlaamse Regering al in gebreke gesteld. Minister Demir (N-VA) moest zich gisteren in het Vlaams Parlement ingevolge een vraag van Chris Janssens verdedigen voor een clausule die in de geplande compensatieregeling staat. 

Volgens het Vlaams Belang kan het niet dat de minister en de Vlaamse Regering als voorwaarde voor compensatie opleggen dat de gedupeerde eigenaars niet naar de rechtbank stappen. “De voorwaarde in Demirs besluit is chantage om burgers die recht willen laten geschieden te ontmoedigen om een procedure te starten”, reageert Janssens. “Dat is een problematische belemmering van de rechtsgang.” Minister Demir wacht daarover naar eigen zeggen het advies van de Raad van State af. Als die oordeelt dat die onwettig is, wordt de clausule geschrapt

“Die chantagestreken zijn bedoeld om potentiële eisers af te schrikken die mogelijk een rechtszaak kunnen winnen tegen de regering”

De minister argumenteert dat burgers die juridische stappen willen ondernemen tegen de overheid niet vanuit verschillende kanalen geld mogen ontvangen omdat ze daardoor‘overgesubsidieerd zouden kunnen worden. “Het lijkt dat de minister en de regering ervan uitgaan dat de klagers wel degelijk een reële kans hebben om een rechtszaak te winnen en dat de Vlaamse Regering dus niet recht in haar schoenen staat bij de toekenning van die niet-compenserende premie”, vervolgt Janssens. 

Chris Janssens riep de minister dan ook op om haar ontwerpbesluit aan te passen alvorens ze dit voor advies naar de Raad van State stuurt. Als voorwaarde stellen dat enkel al maar het starten van een procedure bij de rechtbank betekent dat je geen recht zou hebben op de premie, is onaanvaardbaar voor het Vlaams Belang. “Politiek en ethisch gaat het echt niet op dat de Vlaamse Regering mensen chanteert die opkomen voor hun rechten op basis van valse beloften die ze zelf gemaakt heeft”, besluit Janssens.