Nieuws
maandag, 06 mei 2024

Geen belastinggeld voor koninklijke privévluchten

Foto: wikimedia commons. Martin Falbisoner. Geen belastinggeld voor koninklijke privévluchten

Het Vlaams Belang eist dat het gebruik van legertoestellen voor koninklijke privévluchten wordt afgeschaft. “De Van Saksen Coburgs mogen zoveel naar het buitenland gaan als ze willen, definitief voor mijn part, maar het is onaanvaardbaar dat zij naast hun royale dotaties vrolijk de wereld rondreizen op kosten van de belastingbetaler”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Steeds minder van zijn landgenoten halen nog het einde van de maand, maar ze moeten wel blijven opdraaien voor zijn privéreisjes.”

Vorig jaar maakte de koning vijftien buitenlandse reizen. Daaraan hing een prijskaartje van anderhalf miljoen euro vast. Ruim 200.000 euro meer dan in 2022. “In vijf gevallen ging het om louter privé-uitstapjes”, aldus Vermeersch. “Maar niet de koning, maar Defensie betaalt iedere koninklijke reis zonder onderscheid. Ook als het om vakanties gaat, staat de belastingbetaler dus in voor de vluchten, het militair personeel, de brandstof en alle overige kosten.”

"Maar liefst vijf privéreizen per jaar op kosten van de belastingbetaler"

Het Vlaams Belang wil dat het gebruik van legertoestellen voor koninklijke privévluchten volledig wordt afgeschaft. “Steeds meer Vlamingen worden geconfronteerd met een sterk verminderde koopkracht en velen onder hen hebben het moeilijk aan het eind van de maand”, gaat Vermeersch verder. “Aan het maken van reizen hoeven ze niet te denken, maar ze moeten intussen wel de snoepreisjes financieren van de koninklijke familie, die zelf zo rijk is als de zee diep. Zowel de privévakanties, als de officiële uitstappen, waarvan geen mens ons precies kan vertellen welk nut ze nu hebben.”