Nieuws
dinsdag, 19 sep 2023

“Geen boerkini’s in onze zwembaden”

Foto: iStock. “Geen boerkini’s in onze zwembaden”

Het Vlaams Belang eist dat boerkini’s niet toegelaten worden in het Schaarbeekse Neptunium-zwembad. “Het gemeentebestuur laat naar eigen zeggen voortaan boerkini’s toe om discriminatie tegen te gaan”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. “Maar er valt ten aanzien van vrouwen nauwelijks iets discriminerender te bedenken.”

Nadat het wegens renovatiewerken meer dan zes jaar gesloten was, opende het openbare Neptunium-zwembad vorig weekend haar deuren. Opmerkelijk daarbij was het eveneens vernieuwde reglement, dat voortaan wetsuits toelaat ‘die speciaal bedoeld zijn om te zwemmen en die het lichaam geheel of gedeeltelijk bedekken’. “Boerkini’s dus”, aldus Van dermeersch, die vorig jaar een voorstel van decreet indiende voor een boerkiniverbod. “En daarmee heeft Neptunium de trieste primeur het eerste zwembad te zijn in onze hoofdstad dat deze mensonterende zwemkledij toelaat. Het valt te vrezen dat in het sterk geïslamiseerde Brussel veel zwembaden dit voorbeeld zullen volgen.”

“Boerkini’s zijn niet onschuldig”

“De boerkini is een van de symbolen van de onderdrukking van de vrouw binnen de islam, en vaak wordt het onder dwang gedragen”, gaat Van dermeersch verder. “Het hoort om deze reden op geen enkele manier thuis in onze zwembaden, in onze zwemvijvers of aan onze stranden, en dan heb ik het nog niet eens over de hygiënische en veiligheidsredenen om dat onding te bannen.” Het Vlaams Parlementslid wijst erop dat boerkiniverboden eerder al door rechtbanken werden bevestigd.

“Een boerkini is niet onschuldig, zomin als gescheiden zwemuurtjes dat zijn”, merkt Van dermeersch tot slot op. “Het is een duidelijke vorm van islamisering, het maakt deel uit van de omvorming van onze samenleving naar de islamitische religie en wetgeving, de shariaregels. We mogen hieraan geen enkele toegeving dulden.” Het Vlaams Belang beraadt zich over mogelijke stappen tegen het Neptunium-zwembad en tegen de gemeente Schaarbeek.