Nieuws
donderdag, 27 jan 2022

“Geen discriminatie van kinderen!”

Het Vlaams Belang begrijpt niet dat de Vlaamse Regering - tegen de expliciete beloftes van volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) en onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in - een discriminatoir onderscheid op school tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen heeft bevestigd. Niet-gevaccineerde leerlingen moeten na een hoogrisicocontact immers nog steeds in quarantaine, terwijl dat niet meer geldt voor hun gevaccineerde klasgenoten. “Deze regels leiden tot stigmatisering en uitsluiting van kinderen die net bescherming en geborgenheid nodig hebben en is regelrecht in strijd met de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad.”

Woensdag werd door het IMC dan toch een akkoord bereikt over de quarantaineregels in het onderwijs, dit na de intrede van de mildere Omikronvariant van het coronavirus, dat sowieso kinderen amper ziek maakt. De quarantaineregels voor niet-besmette leerlingen van het secundair onderwijs vallen vanaf nu weg… behalve voor niet-gevaccineerde leerlingen. Zij moeten wel nog 10 dagen in isolatie na een hoogrisicocontact.

“De Vlaamse Regering gaat straks de week tegen pesten van kinderen in verf zetten, maar gaat nu eigenhandig kinderen pesten met beleid”

“Deze regels kunnen wij niet slikken”, reageert Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Nadat we eerst volwassen burgers hebben opgedeeld in een a- en b-klasse gaan we nu dezelfde verdelende strategie toepassen tegen onze kinderen? In deze leeftijdscategorie is men net extra gevoelig aan uitsluiting en stigmatisering en het zal tevens direct duidelijk worden wie wel en niet is gevaccineerd, waarmee we ook nog eens terloops het medisch geheim voor minderjarigen te grabbel gooien. De Vlaamse Regering gaat straks de week tegen pesten in de verf zetten, maar gaat nu zelf gewoon kinderen pesten, met beleid dan nog.”

“De Vlaamse Regering gaat hierbij in tegen de eigen beloftes, niet in het minst die van onderwijsminister Weyts die vorig jaar nog beloofde om ‘zich niet te bezondigen aan vaccinatiedisciminatie’”, vervolgt Beckers. “De regeringspartijen moeten tevens niet doen alsof ze de Hoge Gezondheidsraad volgen, want hun advies rond 12-15 jarigen was glashelder: hun vaccinatiestatus mag onder geen enkele omstandigheid rechten en vrijheden beperken. Tot slot mogen scholen niet vragen naar de vaccinatiestatus van hun leerlingen. Dus ook dit ethisch beschermingsmechanisme zal onder druk komen te staan. Het Vlaams Belang is ondubbelzinnig: behandel al onze kinderen gelijk. Punt.”