Nieuws
vrijdag, 20 aug 2021

Geen LEZ-uitbreiding is “goeie zaak, maar gehele LEZ moet op de schop”

Het Vlaams Belang is enerzijds tevreden met de annulering van de uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) in Gent, maar wil alle LEZ-regelingen op de schop omwille van het asociaal karakter van de maatregel. De recente studie die Gent bestelde, toont immers aan dat er gemiddeld meer zwakkeren wonen in de stad en net zij getroffen worden, duidt de partij. “Bovendien geeft die studie ook aan dat de LEZ slechts 3 jaar winst betekent qua halvering Euro 5-dieselwagens”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) in een reactie. “Moeten onze mensen al die kosten maken en moeite doen voor zo’n kleine winst?”

Gisteren werd beslist dat er toch geen uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) in Gent komt. Groen was al langer vragende partij, maar een studie van het Leuvense consultancybureau Transport & Mobility toonde aan dat een uitbreiding amper een verschil qua luchtkwaliteit zou betekenen. Belangrijker was echter dat de consensus in de meerderheid was verdwenen. Na het sociaal verzet vanwege het Vlaams Belang draaide Vooruit/sp.a haar spreekwoordelijke kar.  

“Het doel van het VB blijft om elke LEZ af te schaffen”

De nieuwste LEZ-studie toont aan dat de LEZ in Gent slechts kleine resultaten heeft bereikt - amper 3 jaar inzake de halvering van Euro 5-dieselwagens in het gehele wagenpark. “Hiermee wordt aangetoond waarvoor wij al eerder pleitten. De LEZ is niet het correcte middel om tot een beter leefmilieu te komen, maar veeleer een jacht van de politieke elite op onze zwakkeren die de dupe zijn van dit fanatieke beleid”, reageert Claes. Maar ons consequent en sociaal verzet tegen de LEZ werpt duidelijk vruchten af. Zelfs het wereldvreemde paars-groene stadsbestuur in Gent durft nu geen verdere LEZ-regels op te leggen.”

Het Vlaams Belang wijst er tot slot op dat ook een eerder rapport van Omgeving Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de impact van LEZ in Antwerpen en Gent de asociale gevolgen van een LEZ reeds aantoonde. De LEZ-zones raken vooral de meer kwetsbare gezinnen”, besluit Claes. Iets waarvoor wij al sinds 2017 waarschuwen. Ons doel blijft dan ook hetzelfde en dat is dat wij elke LEZ willen afschaffen.