Nieuws
vrijdag, 03 jun 2022

Geen Milli Görüs-school in Vlaanderen!

Gisteren vond er in het Vlaams Parlement een debat plaats over het recente arrest van de Raad van State inzake de erkenning van de Milli Görüs-school Plura C in Genk. “De staatsveiligheid heeft deze school als een mogelijke broeihaard van extremisme aangeduid”, zegt Chris Janssens, de fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement. “Toch vinden Open Vld, Groen en cd&v dat dit geen reden is om de erkenning van de school te weigeren. Waanzinnig.

In augustus 2020 besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de erkenning van de islamitische school Plura C in Genk te weigeren. De organiserende vzw Lectio had in 2019 ook al een erkenningsaanvraag ingediend, die door toenmalig bevoegd minister Hilde Crevits, eveneens was geweigerd. Die vzw bestaat uit leden die gelinkt zijn aan de Islamitische Federatie van België, wat de Belgische tak is van de Turks-fundamentalistische Milli Görüs. Bovendien werd het schoolgebouw gratis ter beschikking gesteld door de vzw Communauté Musulmane de Belgique (CMB), die betrokken is bij vastgoedtransacties van Milli Görüs.

Een doorzichtige herschikking van de raad van bestuur kon de onderwijsinspectie niet overtuigen, die dan ook een negatief erkenningsadvies gaf. Bovendien had de staatsveiligheid de instelling ook als een mogelijke broeihaard van extremisme omschreven. Jammer genoeg vond de Raad van State dat de erkenningsweigering van Weyts onvoldoende gemotiveerd was en maakte deze daarom ongedaan.

“Door de onnauwkeurigheid van Ben Weyts zijn we jammer genoeg een stap dichter bij islamonderwijs in Vlaanderen gekomen”, zegt Janssens. “Dit is allesbehalve een onschuldig feit, aangezien Milli Görüs een Turks-fundamentalistische organisatie is, die er antiwesterse en antidemocratische ideeën op nahoudt. Bovendien zal dit enkel bijdragen aan de verdere islamisering van Vlaanderen en integratie alleen maar bemoeilijken.”

“Het is in ieders belang dat er geen Milli Görüs-school komt in Vlaanderen”

Tijdens het debat bleek dat sommige partijen de ernst van de zaak niet inzien. “Volgens Open Vld is het door de vrijheid van onderwijs onmogelijk om een islamschool in Vlaanderen verbieden en cd&v vindt dat dit ook niet zou mogen”, zegt Janssens. “Volgens Groen zijn er zelfs helemaal geen argumenten om een vergunning te weigeren.”

Janssens vindt het onbegrijpelijk dat de andere partijen het probleem van islamonderwijs niet lijken in te zien. “Het gaat hier voor alle duidelijkheid om een extremistische organisatie die onderwijs wil organiseren dat haaks staat op onze Westerse beschaving. We mogen dit onder geen beding tolereren. Als deze school er toch komt, is dit te wijten aan de N-VA en de onzorgvuldigheid van minister Weyts.”