Nieuws
woensdag, 05 okt 2022

Geen nieuw mensenrechteninstituut nodig, maar kordaat immigratiebeleid

In het Vlaams Parlement zijn de besprekingen over het nieuw op te richten Vlaams mensenrechteninstituut van start gegaan. “We gaan van de regen naar de drop met deze nieuwe instelling”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Dewinter. “Dit nieuwe mensenrechteninstituut moet immers dienen om iedere vorm van kordaat en streng immigratiebeleid onmogelijk te maken en iedereen aan te pakken die kritiek heeft op het huidige lakse beleid.”

Na de maandenlange onderhandelingen met het Vlaams Belang in 2019 werd in het regeerakkoord van de Vlaamse regering opgenomen dat de samenwerking met het gelijkekanseninstituut Unia zou worden stopgezet. Onder druk van Vlaams minister van Integratie Bart Somers (Open Vld) is de door de N-VA geleide Vlaamse regering er echter mee akkoord gegaan om een nieuw Vlaams mensenrechteninstituut op te richten. Hoewel het zogezegd de bedoeling was om een einde te maken aan de door Unia aangespannen rechtszaken, zal deze nieuwe instelling eveneens naar de rechter kunnen stappen. Bovendien blijft Unia ook gewoon actief in Vlaanderen. Tot slot zal dit nieuwe mensenrechteninstituut de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks rond de vijf miljoen euro kosten.

Van de regen naar de drop met Vlaams mensenrechteninstituut

“Het is een goede zaak dat de samenwerking met Unia is stopgezet”, zegt Dewinter. “Alleen is met de oprichting van een nieuw mensenrechteninstituut de remedie veel erger dan de kwaal. Bovendien is dit niet iets wat de Vlaming wil.”

Volgens het Vlaams Belang zal dit mensenrechteninstituut vooral misbruik maken van de mensenrechten en de interpretatie ervan. “Dit moet dienen om via activistische rechters en rechtbanken iedere vorm van kordaat en streng immigratiebeleid onmogelijk te maken”, aldus Dewinter. “Daarnaast zal dit instituut ook gebruikt worden tegen het Vlaams Belang en tegen eenieder die kritiek heeft op het huidige, lakse open grenzenbeleid. Wij vinden dat dit verhinderd moet worden en er via het parlement gekozen moet worden voor een kordaat immigratiebeleid dat gedragen wordt door de wil van het volk.”