Nieuws
woensdag, 23 mrt 2022

“Geen nieuwe toetredingsonderhandelingen met Turkije”

Voor het Vlaams Belang kan er vanzelfsprekend geen sprake zijn van een herlancering van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. “Recep Tayyip Erdogan acht de tijd rijp, nu Turkije zich opdringt als bemiddelaar in het conflict tussen Rusland en Oekraïne”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar die rol is wel bijzonder cynisch. Op dit eigenste ogenblik is er ook in Turkije een ‘speciale militaire operatie’ aan de gang, waarbij Koerdische burgers worden uitgemoord.”

“De voornaamste reden waarom Turkije nooit zou mogen toetreden tot de Europese Unie is het ontegensprekelijke feit dat Turkije geen Europees land is”, aldus Samyn. “Het feit dat Turkije momenteel het noordelijk deel van de soevereine EU-lidstaat Cyprus bezet verandert daar niets aan. Nog geen 4 procent van de totale oppervlakte van het land ligt op het Europese continent. En cultureel behoort het islamitische Turkije al zeker niet tot Europa. Het enige stukje Europa dat in Turkije ligt is het oude Thracië, waar Istanbul gelegen is. En dat werd in 1453 door de Turken veroverd op het Byzantijnse Rijk, waarna de gehele bevolking werd uitgemoord, uitgestoten of gedwongen geïslamiseerd.”

“De toetredingsonderhandelingen zitten op een dood spoor, en op een spoorwissel zitten we niet te wachten”

“Ook sociaal-economisch valt het land op geen enkele wijze in te passen in de Europese Unie”, vervolgt Samyn. "En een toetreding zou een regelrechte aderlating betekenen en een gigantische immigratiegolf op gang brengen, met alle gevolgen van dien. Elke Turk zou het recht krijgen zich in de Europese Unie te vestigen.”

“Naar de mening van de bevolking over deze toetreding is uiteraard nooit gevraagd”, merkt Samyn tot slot op. “Politici van de traditionele partijen gingen ieder debat hierover uit de weg en gingen er steeds van uit de toetreding van Turkije als een voldongen feit te kunnen opdringen. Desalniettemin zijn de in 2005 gestarte onderhandelingen over een Turkse toetreding tot de EU al jaren vastgelopen. En dit omwille van hevige spanningen op diverse fronten. Volgens de Europese Commissie waren de kansen op een toetreding in 2020 op een ‘dood punt’ beland. Laat ze daar maar blijven.”