Nieuws
maandag, 15 nov 2021

“Geen verplichte vaccinatie!”

Het Vlaams Belang zegt duidelijk nee tegen een verplichte vaccinatiecampagne. Dit zowel tegen de pasjesmaatschappij dat mensen indirect verplicht om zich te laten inenten, als tegen een directe verplichting. “Wij geloven in het nut en de werking van vaccins, maar wij geloven ook nog altijd in burgerrechten zoals vrije keuze en zelfbeschikking. En in tegenstelling tot andere partijen blijven wij deze positie aanhouden.”

De regering heeft de verplichte vaccinatie voor de gehele bevolking op tafel gelegd. Woensdag komt het Overlegcomité vervroegd samen om over deze en andere nieuwe coronamaatregelen te beslissen. Zowel minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Waals gezondheidsminister Christie Morreale (PS) zijn alvast voorstander.

“Het is niet te begrijpen dat men Vlaanderen wil verplichten om zich in te enten terwijl we nagenoeg de hoogste vaccinatiegraad van Europa hebben: boven de 91% vanaf 12 jaar”, reageert fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Dat betekent twee dingen: één, deze verplichting gaat in Vlaanderen amper of geen medisch verschil maken. Twee: Vlaanderen moet alwéér opdraaien voor het slecht beleid in Brussel en Wallonië.”

“Maar het meest belangrijke gegeven is dat men hiermee onze onvervreemdbare burgerrechten definitief zal begraven”, besluit Pas. “Inenting moet immers een vrije keuze zijn en blijven. Fysieke zelfbeschikking en keuzerecht zijn immers centraal in een vrije samenleving: en terecht. Het was dus al erg genoeg dat men de CST-pasjesmaatschappij invoerde - maar nu wil men het regelrecht verplichten: de laatste nagel in de doodskist van het keuzerecht. Wij blijven principieel en hanteren dezelfde principes als onze tegenstanders enkele maanden geleden: pro-vaccins én pro-burgerrechten.”