Nieuws
maandag, 25 okt 2021

"Geen versterking van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)"

“Het systeem van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) betekent een forse stap in de richting van een Europese transferunie waarbij staten met een voorzichtig beleid mee opdraaien voor problemen in staten met een slecht beleid”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. Het Vlaams Belang is er dan ook niet over te spreken dat de commissie Buitenlandse Zaken heeft ingestemd met een verdere versterking van het Europees Stabiliteitsmechanisme.

Sedert 2012 kent de EU een Europees Stabiliteitsmechanisme. “Het ESM is een bank met een kapitaal van 700 miljoen euro die als opdracht heeft om landen te ondersteunen die in financiële moeilijkheden geraken”, aldus Ponthier. “In het bijzonder is het de bedoeling dat grote banken die in moeilijkheden komen niet failliet kunnen gaan maar met Europees geld gered worden.”

“Met het ESM wordt de democratie stilaan vervangen door een oncontroleerbare technocratie

De Raad van bestuur van het ESM beslist autonoom wie er bijstand krijgt en wie niet. “Er is geen enkele vorm van democratische controle op het doen en laten van dit bestuursorgaan en de bestuurders genieten verregaande onschendbaarheid”, vervolgt Ponthier. “Het Europees Stabiliteitsmechanisme is een typisch voorbeeld van een EU-instelling die stapsgewijs de nationale bevoegdheden uitholt.”

“Als het ESM ooit ten volle moet tussenkomen dan kan de factuur voor België oplopen tot ruim 24 miljard euro, terwijl wijzelf dit ESM zullen gebruiken”, besluit Ponthier. “Dat zijn redenen genoeg om dit mechanisme stop te zetten. Maar we staan spijtig genoeg alleen met ons verzet.”