Nieuws
donderdag, 30 jun 2022

Geen vrijheid van meningsuiting aan Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen schorst twee medewerkers vanwege zogenaamd “ontoelaatbare uitspraken” over joden en Marokkanen. “Sancties nemen op basis van in het geheim gefilmde privégesprekken is een rechtsstaat onwaardig”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Bovendien was er niets mis met de uitspraken, maar blijkbaar bestaan het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting niet aan deze onderwijsinstelling.”

Eerder deze maand verscheen er op sociale media een beeldfragment van een gesprek tussen twee medewerkers van de UAntwerpen. De dames, die niet wisten dat ze gefilmd werden, spraken hier over het “gebrekkige Nederlands” van veel studenten van Marokkaanse origine. Ook zeiden ze dat orthodoxe joden, die zich terugtrekken in hun eigen gemeenschap, over het algemeen geen overlast veroorzaken. Herman Van Goethem, de rector van de universiteit, vond de uitspraken echter absoluut ontoelaatbaar en zei zelfs in Terzake: "Indien ik mijn emoties niet zou beheersen, zou ik nu in tranen uitbarsten”. Als sanctie worden de twee medewerkers met onmiddellijke ingang geschorst en moeten ze een soort heropvoedingstraject volgen.

“Wie de beelden bekeken heeft, kan vaststellen dat er niets abnormaals gezegd werd in dit gesprek”, zegt Slagmulder. “Veel Vlaams-Marokkaanse jongeren spreken effectief in een soort tussentaal en veel orthodoxe joden zijn ook effectief teruggeplooid op hun eigen gemeenschap. Men zou kunnen zeggen dat er gesproken wordt in veralgemeniseringen, maar inhoudelijk werden er allerminst racistische of discriminerende uitspraken gedaan.”

“Dit voorval bewijst de invloed van de woke-ideologie op de Universiteit Antwerpen”

De uitspraken werden bovendien niet gedaan in een lescontext. “Het ging om een privéconversatie na een examen tussen collega’s, die niet wisten dat dit werd opgenomen en waarbij geen studenten aanwezig waren”, aldus Slagmulder. “Dat de beelden daarna illegaal verspreiden werden, krijgt echter geen aandacht. Dit is nochtans hetgeen dat wel strafbaar is volgens onze wetgeving.”

Ondanks de illegaliteit van de beelden meent rector Herman Van Goethem dat het nodig is om drastische maatregelen te treffen met een onmiddellijke schorsing en een heropvoedingstraject. “Dit zijn sancties die we in verwachten in een dictatoriaal regime waar andersdenkenden heropgevoed moeten worden”, zegt Slagmulder. “Bovendien hebben de twee medewerkers zich ook al verontschuldigd. De rector wil zelfs nog een stap verder gaan door onder meer verplichte opleidingen voor medewerkers in te stellen en door een gedragscode voor personeel en studenten uit te werken.”

“Volgens het Vlaams Belang bewijst dit voorval dat de vrijheid van meningsuiting aan onze hogeronderwijsinstellingen onder druk komt van de woke-ideologie”, besluit Slagmulder. “Rector Luc Sels van de KU Leuven waarschuwde aan het begin van dit academiejaar dat de cancel culture de academische vrijheid beknot. Jammer genoeg zien we nu dat hij gelijk had. We mogen dit echter niet tolereren en zullen minister van Onderwijs Ben Weyts vragen om de nodige stappen te zetten om de vrijheid van meningsuiting aan de UAntwerpen en in het hoger onderwijs in het algemeen te beschermen.”