Nieuws
woensdag, 06 mrt 2024

Gefaalde Commissievoorzitter Von der Leyen doet aan kiezersbedrog

Foto: iStock. Gefaalde Commissievoorzitter Von der Leyen doet aan kiezersbedrog

Vandaag heeft de Europese Volkspartij (EVP) de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen officieel voorgedragen als kandidaat om zichzelf op te volgen. In het verkiezingsmanifest van de EVP wordt een strengere aanpak van migratie voorgesteld dan waar ze de afgelopen jaren voor stond. "Onder het beleid van Von der Leyen zijn meer dan vier miljoen asielzoekers naar Europa gekomen, naast meer dan een miljoen mensen zonder legale verblijfsstatus," stelt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). "Nu de kiezers dit beleid massaal afwijzen, slaat de EVP een rechtsere richting in. Maar dit is een duidelijk geval van kiezersbedrog."

De EVP wil onder meer dat het aantal medewerkers van het grensagentschap Frontex wordt uitgebreid van 10.000 naar 30.000, om te fungeren als een "echte Europese grens- en kustwacht". Daarnaast is er de oproep voor fundamentele wijzigingen in de Europese asielwetgeving. "Mensen die asiel aanvragen in de EU zouden overgebracht kunnen worden naar een veilig derde land om daar hun asielprocedure te doorlopen. Bij een positieve beslissing zou dat derde land bescherming bieden op basis van een overeenkomst," luidt het voorstel.

“De Vlamingen én de Europeanen moeten het asiel- en migratiebeleid krijgen waarvoor ze hebben gestemd”

Naar verwachting zal in april het Europees Migratiepact worden goedgekeurd. "Dat pact vermeldt niets over de verwerking of opvang in derde landen, stelt geen bovengrens aan het aantal asielzoekers en biedt geen effectief opvangmechanisme," benadrukt Vandendriessche. "Nu het migratiepact, met de EVP als drijvende kracht, wordt aangenomen, pleiten ze plotseling voor een strenger beleid. Wie gelooft dat nog?"

Het Vlaams Belang is wel bereid constructief mee te werken aan elk voorstel dat de asielinvasie kan stoppen.  "Maar een uitbreiding van Frontex betekent gewoon een machtsgreep van de EU. Die zou de lidstaten moeten ondersteunen bij het verdedigen van hun buitengrenzen, zonder te dicteren hoe soevereine staten dit moeten aanpakken," concludeert Vandendriessche. "Opvang moet bovendien in principe in de eigen regio moet gebeuren. Asielzoekers zouden niet meerdere veilige landen moeten doorkruisen om asiel aan te vragen. We zullen niet elk voorstel klakkeloos steunen, maar wel een constructieve houding aannemen om de Vlamingen én de Europeanen uiteindelijk het asiel- en migratiebeleid te bieden waarvoor zij hebben gestemd."