Nieuws
zaterdag, 23 okt 2021

Geld Weyts om schoolpersoneel aan te werven lege doos

Schooldirecties zijn niet te spreken over het feit dat ze pas zes weken na de start van het schooljaar de beloofde geldinjecties zullen krijgen van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om extra personeel aan te werven. Vandaag schrijven de media zelfs dat het gaat om een “vergiftigd geschenk” omdat er heel wat planlast bij komt kijken. “Het lerarentekort is al veel langer een acuut probleem en had al eerder moeten bestreden worden. Nochtans liggen de oplossingen voor de hand, maar de regering wil niet luisteren”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Het “geschenk” van Weyts is een lege doos die leraren geen oplossing biedt voor de penibele situatie waarin scholen nu verkeren, in tegendeel, het levert hen nog meer administratieve planlast op.”

Woensdag kregen schooldirecties in hun mailbox dat ze extra geld van minister Weyts (N-VA) krijgen om personeel aan te werven, als gevolg van een onlangs afgesloten cao. Ze krijgen bijvoorbeeld middelen om beginnelingen extra te begeleiden. Maar er bleken verschillende adders onder het gras te zitten. Scholen moeten plots hun lessenroosters omgooien, áls ze al leraren vinden. Directies spreken terecht over een ‘gebrek aan respect’. En bovendien krijgen de scholen nu extra uren waarvan ze nog niet eens weten hoe ze ze concreet mogen gebruiken, want de omzendbrief van Weyts is nog niet verstuurd”, hekelt Laeremans.

“Weyts zorgt voor meer schade dan steun

Dit plan van Weyts brengt dus heel wat frustraties mee voor het onderwijs. Weyts’ voorstel om op deze manier extra personeel aan te werven is immers niet realistisch”, argumenteert Laeremans. “Als een directie nu een leraar één uur vrijstelt om nieuwe collega's te begeleiden, hoe moet die directie dan een vervanger vinden? Er is al een groot lerarentekort. De minister denkt dat hij populair wordt door met geld te strooien, maar hij creëert het omgekeerde effect.”

Bovendien zijn Weyts’ ‘oplossingen’ niet structureel. “Dit zal absoluut het probleem niet fundamenteel oplossen”, reageert Laeremans. “Wat dat wel zou doen is het aanpassen van de cao waarbij leraren vrijgesteld worden van een deel van hun opdracht voor taken zoals toezicht en vakbondsactiviteiten. Ook moet de anciënniteit voor de loonberekening van zij-instromers omhoog en uitgebreid worden naar alle vakken, zodat zij financieel correct beloond worden als ze de overstap maken”, besluit Laeremans. “Leraren moeten zich tot slot kunnen focussen op het lesgebeuren zonder extra planlast.”