Nieuws
woensdag, 12 mei 2021

Genkse Yunus Emremoskee behoudt erkenning en subsidies ondanks Turks extremisme

Via de Diyanet-moskeeën houdt het Turkse regime zijn greep op de in ons land wonende personen van Turkse afkomst. De Genkse Yunus Emremoskee deelde op sociale media berichten van Diyanet waarin steun betuigd wordt aan de Grijze Wolven, een extremistische en gewelddadige organisatie die de Turkse etniciteit als superieur aanziet. De moskee ontvangt al sinds 2010 meer dan 50.000 euro subsidies per jaar. Volgens het Vlaams Belang is het duidelijk dat de loyauteit van de moskee bij de dictatoriale president Erdogan ligt en niet bij onze samenleving en de partij vindt de subsidiëring van deze moskee dan ook onverantwoord. Chris Janssens (Vlaams Belang) hekelde in het Vlaams Parlement dat de Vlaamse Regering al jarenlang de ogen sluit voor de anti-Vlaamse en antiwesterse woorden en daden die dergelijke Diyanetmoskeeën verspreiden.

Diyanet is het Turkse ministerie van Religieuze Zaken dat door de Staatsveiligheid eerder al als de lange arm van Erdogan in ons land” bestempeld werd. De voormalige ministers van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) en Geert Bourgeois (N-VA) erkenden echter dertien Diyanetmoskeeën die als gevolg daarvan ook subsidies krijgen. Eén van deze moskeeën is de Genkse moskee Yunus Emre. In de moskee worden onder meer koranlessen georganiseerd voor minderjarigen. Op foto’s zijn gesluierde meisjes van 5 tot 7 jaar te zien. Bovendien is er een duidelijk verband tussen het moskeebestuur en de gewelddadige Grijze Wolven. Minister van Inburgering Bart Somers kondigde in de media aan extreme invloeden in lokale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen tegen te willen gaan, maar voorlopig blijft het duidelijk bij beloftes. Hij vindt het alvast niet nodig de subsidiëring van Yunus Emre stop te zetten. 

“De Vlaamse Regering is al jarenlang blind voor de anti-Vlaamse en anti-Westerse woorden en daden die Diyanetmoskeeën verspreiden”

Chris Janssens vroeg verder aan de minister of hij omtrent de Yunus Emremoskee al contact heeft gehad met de Staatsveiligheid. Somers zei dat de vzw van de moskee en de lokale ‘Yunus Emre’-geloofsgemeenschap twee andere juridisch identiteiten zijn en dat geen inbreuken op de erkenningscriteria door de erkende geloofsgemeenschap werden gesignaleerd. Maar over de vzw kan hij geen uitspraak doen omdat hij er niet voor bevoegd is. “In de praktijk – en dat weet Somers evengoed – gaat het over dezelfde mensen die de moskee frequenteren en in de vzw vertegenwoordigd zijn”, reageerde Janssens kritisch.

Janssens vroeg vervolgens of Somers een onderzoek zal starten naar de moskee. De minister liet weten dat hij geen signalen kreeg dat er een probleem zou zijn. “Maar er is bewijs dat de erkenningsvoorwaarden worden geschonden en er moet dus een procedure tot intrekking van de erkenning opgestart worden”, vervolgde Janssens. “Somers heeft genoeg personeel om de zaak uit te pluizen, maar hij spreekt er zelfs niet over omdat hij de Turkse gemeenschap niet voor het hoofd wil stoten en liever zijn kop in het zand steekt.”

In Vlaanderen zijn op dit moment nog 13 erkende Diyanetmoskeeën. Eén moskee die openlijk haat verspreidde tegen tegenstanders van Erdogan zag zijn erkenning al ingetrokken worden en er loopt nog een procedure tot intrekking van de erkenning van een tweede moskee nadat de imam homoseksualiteit beschreef als een “ziekte”, “verval” en de “grootste bedreiging voor de samenleving. Ook de andere vanuit Turkije aangestuurde Diyanetmoskeeën in ons land werken de integratie actief tegen. Het extremisme van Yunus Emre toont dit opnieuw aan. “Voor het duidelijke probleem van de Genkse Diyanetmoskee blijft de regering gewoon blind. Onaanvaardbaar”, zei Janssens. “Somers moet ook hier een intrekkingsprocedure opstarten.