Nieuws
dinsdag, 19 mrt 2024

Gennez blijft communistische regimes steunen

Foto: iStock. Gennez blijft communistische regimes steunen

Het Vlaams Belang is verontwaardigd over de aanhoudende ontwikkelingssteun van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) aan communistische landen. Zo heeft België momenteel een samenwerkingsprogramma met Oxfam in Laos, dat loopt tot 2026. “Ze ziet geen graten in het aanhouden van de steun”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Wij verzetten ons echter tegen alle vormen van financiering van landen die dissidenten opsluiten, christenen vervolgen en de media aan banden leggen.” 

Het Vlaams Belang uit al langer kritiek op het ontwikkelingsbeleid van de Vivaldi-regering. De partij eist een stopzetting van de steun aan islamitische dictaturen en communistische regimes. “Volgens de minister gaat ons geld naar de lokale bevolking in Laos”, vervolgt Samyn, die de minister hierover ondervroeg. “Maar in één adem zegt ze in haar antwoord dat het middenveld daar sterk onder controle staat van de communistische autoriteiten. Met andere woorden, ons geld is niet veilig voor de tentakels van die eenpartijstaat.”

“Fraude, seksuele uitbuiting, intimidatie en machtsmisbruik op kosten van de belastingbetaler”

Niet alleen is het regime in Laos onbetrouwbaar volgens het Vlaams Belang, maar de partij heeft ook kritiek op ngo’s als Oxfam. “Niet zelden raken zij verwikkeld in allerlei schandalen, zoals recentelijk nog in Irak en Congo”, aldus nog Samyn. “Hierbij gaat het om fraude, seksuele uitbuiting, intimidatie en machtsmisbruik, en dit op de kosten van onze belastingbetalers in tijden van ongeziene budgettaire noden.”

Het Vlaams Belang pleit reeds langer voor een verstrenging van het ontwikkelingsbeleid. “Niet alleen moeten controles op ngo’s strikter, we moeten onze partnerlanden veel selectiever kiezen en voorwaarden opleggen”, concludeert Samyn. “Als men weigert zijn illegale of criminele onderdanen terug te nemen of als men de steun verkeerd besteedt, moeten wij die integraal terugvorderen.”