Nieuws
dinsdag, 11 mei 2021

Gerechtelijk onderzoek tegen satirische magazine ’t Scheldt: “Bezorgd om persvrijheid en bronnengeheim”

Het Vlaams Belang maakt zich na de hardhandige aanpak van het satirische magazine ‘t Scheldt door het gerecht zorgen over het respect voor de persvrijheid en het bronnengeheim. “Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) moet, als symbolische behoeder van deze fundamentele rechten in onze democratie, initiatieven nemen om deze verworvenheden te beschermen”, aldus Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) die de kwestie in het Vlaams Parlement aankaartte.

Het Antwerpse online magazine ’t Scheldt bracht begin dit jaar de bal aan het rollen in het schandaal rond het misbruik van overheidssubsidies door Sihame El Kaouakibi. Op 22 april viel de politie op verzoek van de Mechelse onderzoeksrechter binnen op adressen gelieerd aan datzelfde ’t Scheldt, waarbij computers en materiaal van medewerkers in beslag werden genomen. Een medewerker werd als een misdadiger opgepakt en bracht liefst vier uur in een cel door om vervolgens te worden ondervraagd. Het parket communiceerde middels een persbericht dat de invallen kaderden in “een gerechtelijk onderzoek betreffende aanzetten tot haat, inbreuken op de telecomwetgeving en elektronische ‘belaging’ van Open Vld-woordvoerster Zelfa Madhloum”.

“De minister moet een klaar en duidelijk signaal geven dat aan de principes van persvrijheid en bronnengeheim niet getornd kan worden”

Slootmans stelt zich vragen bij deze strafrechtelijke kwalificaties. Kan de publicatie van vier artikels over een politica op een website werkelijk bestempeld worden als ‘belaging’? Bovendien maakt het gerecht niet duidelijk hoe ‘t Scheldt dan wel zou aangezet hebben tot “haat” en op welke wijze dit dan wel strafbaar zou zijn. Slootmans vroeg minister Dalle een duidelijk signaal te geven naar aanleiding van deze beknotting van de persvrijheid. “U hebt het gedaan voor Apache inzake Landinvest en de privédetectives door te zeggen dat persvrijheid fundamenteel is en te allen tijde moet worden gerespecteerd”, zei Slootmans. “U hebt gezegd dat onafhankelijke journalistiek onmogelijk was zonder respect voor het bronnengeheim. Dan heeft nu ook ‘t Scheldt recht op zo’n signaal.”
Maar de minister gaf aan geen positie in te willen nemen “omdat het gaat over een gerechtelijk onderzoek”. “Maar iemand vier uur in een cel steken en vragen om bronnen en pseudoniemen achter artikels prijs te geven is een verregaande vorm van intimidatie waarbij fundamentele persvrijheidwaarden geschonden zijn”, repliceerde Slootmans. Niet alleen het Vlaams Belang formuleerde overigens bedenkingen bij de acties van het gerecht tegen ‘t Scheldt. Ook econoom Geert Noels en voormalig directeur van de BBI Karel Anthonissen uitten hun bezorgdheden en noemden de acties van het gerecht “een rechtsstaat onwaardig”.