Nieuws
maandag, 01 jul 2024

Gerechtelijke achterstand loopt de spuigaten uit

Foto: iStock. Gerechtelijke achterstand loopt de spuigaten uit

Het Vlaams Belang deelt de bezorgdheden van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), dat vandaag aan de alarmbel trekt over de gerechtelijke achterstand. “België werd voor die achterstand reeds meermaals veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “En meer dan terecht, want het is een mensenrecht om binnen een redelijke termijn uw zaak te kunnen bepleiten.” De partij herhaalt haar eis voor meer middelen en personeel voor Justitie, zowel bij de parketten als de rechtbanken.

Verscheidene kranten brengen vandaag het verhaal van Tom Van den Kerkhof, wiens zaak rond de aankoop van een appartement – een eenvoudige juridische kwestie – aanvatte in 2015, en nu voor het Brusselse hof van beroep ten vroegste geagendeerd staat in maart 2026. De man stapte omwille van die buitensporige lange wachttijd naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat hem in september 2023 gelijk gaf, en België veroordeelde. “Deze zaak is helaas geen alleenstaand geval”, aldus Dillen. “De voorbije twee decennia liep dit land reeds vijf gelijksoortige veroordelingen op. Niet verwonderlijk wanneer de gemiddelde wachttijd voor het hof van beroep in Antwerpen 340 dagen bedraagt, in Gent 536 dagen, en in Brussel zelfs 1.061 dagen.”

“Het Vlaams Belang ijvert sinds jaar en dag voor meer middelen en personeel voor Justitie”

“Om het aantal gerechtelijke procedures in te dijken opteerde de overheid ervoor om meer gebruik te maken van gemeentelijke administratieve sancties zoals GAS-boetes”, gaat Dillen verder. “Maar dat is geen wondermiddel gebleken tegen de achterstand, integendeel.”

Voor het Vlaams Belang moet dit probleem, of eerder deze grote schande, bij de wortel aangepakt worden. De partij ijvert sinds jaar en dag voor meer middelen en personeel voor Justitie en kan zich dan ook perfect vinden in de voorstellen van het FIRM. Om te beginnen moeten de statistieken over de gerechtelijke achterstand bijgehouden en gepubliceerd worden. En de toekomstige regering moet zwaar investeren in het stiefmoederlijk behandeld departement Justitie in het algemeen, en in de aanwerving van 700 magistraten in het bijzonder. “Rechters werken efficiënt en kloppen voortdurend overuren, zoals een studie van consultancybureau Capgemini in 2023 nog aantoonde”, merkt Dillen tot slot op. “Er zijn gewoon te weinig rechters. Daar ligt het probleem.”