Nieuws
donderdag, 13 mei 2021

Gesjoemel Veerle Heeren met reservelijsten voor vaccins: “Ontslag is enige logische conclusie”

Het Vlaams Belang vindt het moreel verwerpelijk dat de burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) misbruik maakt van haar machtspositie om zichzelf en haar entourage sneller te laten vaccineren. “Dit machtsmisbruik is absoluut onaanvaardbaar”, aldus fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). Gisteren durfde Heeren zelfs te verwijzen naar de Vlaamse regering die zogenaamd niet zorgde voor goede reservelijsten. Chris Janssens vroeg aan Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) hoe hij hierop reageert, maar omdat het om een partijgenote gaat blijkt dat hij hierin geen verantwoordelijkheid durft te nemen. “Deze vriendjespolitiek moet worden uitgeroeid.

Toen Heeren ondervraagd werd over de vroegtijdige vaccinaties in eigen kring, werd duidelijk dat haar verhaal met haken en ogen aan elkaar hing. Ze stelde ook dat ze geen politieke druk heeft uitgeoefend, maar het vaccinatiecentrum spreekt dat tegen en de feiten trouwens ook. Heerens vrienden werden zo al om 8 uur ’s morgens gevaccineerd op een moment dat er nog geen overschotten waren én er werd gesjoemeld met de reservelijsten. Eerst zei Heeren dat ze nooit namen had doorgegeven aan het vaccinatiecentrum, maar tijdens een extra gemeenteraad in Sint-Truiden gaf ze dan weer toe van wel. Verder loog Heeren dat er ‘duizend vaccinaties zouden verloren gegaan zijn als ze niet gauw wat familie en vrienden had opgetrommeld om zich te laten vaccineren’. Maar begin maart waren in het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden niet eens 1.000 vaccins beschikbaar.

“Er moeten maatregelen worden genomen in het dossier van Heeren en meer algemeen om vriendjespolitiek en voorkruiperij van lokale gezagsdragers te voorkomen”

“Bovendien was de vaccinatiegraad bij de oudsten van onze mensen zo hoog dat het onmogelijk was dat er zoveel overschot was”, aldus Janssens. “Er is dus klaarblijkelijk geknoeid met de reservelijsten en daarom moet het agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek starten.” Hij vroeg de minister dan ook of ze een klacht binnenkregen. Beke liet ontwijkend weten dat hij daar niet in tussen komt. “Ik heb nochtans een gelijkaardige vraag gesteld aan minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) en die was forser in zijn reactie en sprak over een onderzoek door Audit Vlaanderen, een onderzoek door de gouverneur en over eventuele tuchtsancties indien zou blijken dat een en ander is misgelopen”, vervolgt Janssens.

Ook minister Beke moet beseffen dat integriteit en geloofwaardigheid het hoogste goed is van een politicus, klinkt het bij het Vlaams Belang. Heeren zet zichzelf als burgemeester niet ‘midden de mensen’ - zoals CD&V graag in een slogan verkondigt - maar boven de mensen”, zei Janssens. Beke blijkt zich echter niet eens uit te durven spreken over het voorval om zijn partijgenote in bescherming te nemen, zo klaagt het Vlaams Belang verder aan. “Iedereen is het eens dat er morele, politieke en deontologische fouten zijn gemaakt, en misschien ook wel strafrechtelijke fouten, zelfs tot en met op de gemeenteraad van gisterenavond in Sint-Truiden”, besluit Janssens.

Deze vriendjespolitiek en zelfbediening is volgens het Vlaams Belang totaal onaanvaardbaar en ontslag kan de enige conclusie voor Heeren zijn, al dan niet na een tuchtprocedure.