Nieuws
dinsdag, 27 dec 2022

Geweld tegen Artsen: “dringend tijd voor zerotolerantie”

Geweld tegen Artsen: “dringend tijd voor zerotolerantie”

Het Vlaams Belang wil een zerotolerantiebeleid wat geweld tegen artsen betreft. “De agressie tegen artsen neemt zodanig toe dat de Orde der Artsen zich vandaag genoodzaakt ziet aan de alarmbel te trekken”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “We vragen sinds jaar en dag een harde aanpak voor wie hulpdiensten belaagt, en fysiek of verbaal geweld tegen artsen is uiteraard even onaanvaardbaar.”

In 2022 werden zo’n zeventig meldingen gedaan van agressie, maar omdat vele artsen gewelddadige incidenten niet eens melden is dit slechts het topje van de ijsberg. “Wanneer de overbevraagde artsen in sommige gevallen niet onmiddellijk kunnen helpen, is dit voor bepaalde mensen helaas voldoende om over te gaan tot grove scheldpartijen of veel erger”, aldus Sneppe. “Het is een trend die al waarneembaar was tijdens de coronapandemie, maar die sindsdien enkel maar is toegenomen.”

“Net als geweld tegen politie en hulpverleners moet ook geweld tegen artsen hard worden aangepakt”

“Wanneer men een probleem ten gronde wil oplossen, moet men ook de moed hebben het correct en volledig te benoemen. En daarom wil ik zeker wijzen op een olifant in de kamer”, vervolgt Sneppe. “Problemen beginnen, niet altijd maar vaak, omdat vrouwelijke patiënten van buitenlandse origine niet door een man willen of mogen behandeld worden. En dat terwijl de grote meerderheid van de artsen in hun landen van herkomst mannen zijn… In een interview met het vakblad ‘De Specialist’ merkte een gynaecoloog uit het Gentse Jan Palfijn Ziekenhuis vorige maand bijvoorbeeld nog op dat we op die manier stilaan richting getto-moslimziekenhuizen gaan.”

Geweld tegen artsen is een oud zeer. Jaren geleden, in 2019, berichtte de pers dat zeven op tien huisartsen geweld door patiënten zagen toenemen en werd reeds gepleit voor nultolerantie. “Maar tot vandaag gebeurde er niets en momenteel is de situatie dermate erg dat vele artsen een burn-out krijgen of er gewoon mee willen stoppen”, merkt Sneppe tot slot op. “Het Vlaams Belang staat zeker niet afkerig tegen het voorstel van de Orde der Artsen voor één groot meldpunt en voor een bewustwordingscampagne bij de bevolking, maar vindt het vooral dringend tijd voor eindelijk een zerotolerantiebeleid.”