Nieuws
dinsdag, 23 nov 2021

GLB: Vlaams Belang stemt voor een toekomstbestendige landbouwsector

Het Vlaams Belang wil dat het Europese budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat goed is voor een derde van het totale Europese budget, verstandig wordt besteed en dat de boeren rechtszekerheid behouden, zonder te veel verhinderd te worden door draconische green deal-maatregelen. Vandaag stemt het Europees Parlement over het GLB”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). Het nieuwe GLB zal ingaan vanaf 1 januari 2023 en zal tot 2027 goed zijn voor 270 miljard euro.”

“Het belangrijkste voor ons is het versterken van de positie van onze boeren in de waardeketen en de vereenvoudiging van de diverse controlesystemen, vooral voor de kleinere landbouwers”, aldus Vandendriessche. “Bovendien hebben we met onze Europese partners 106 amendementen ingediend waarin onder meer opgeroepen wordt tot minder milieuhindernissen, flexibelere nationale besluitvorming en eenvoudigere financiering voor kleinschalige landbouw.”

“Boeren hoeven niet tot milieuactivisten te worden gemaakt”

Verder stemt Vlaams Belang ook voor transparantie in de betrekkingen van de Europese Commissie naar de lidstaten toe en steunt het de oproepen om internationale handel in overeenstemming te brengen met de nieuwe GLB-regels. “Zo wil Eurocommissaris voor de Green Deal Frans Timmermans de Europese boeren belasten met allerhande klimaatverplichtingen, zonder tegelijkertijd onze boeren te beschermen tegen landbouwimport uit het buitenland”, vervolgt Vandendriessche. “Indien buitenlandse producenten niet aan dezelfde hoge klimaat- en kwaliteitsstandaarden gehouden worden als de Europese, dan creëren we oneerlijke concurrentie waarvan onze Europese producten de dupe zullen zijn.”

Klimaat is een centraal thema tijdens de GLB-stemming. Daarom is er het voorstel van de Europese groenen, samen met enkele linkse partners, om het nieuwe GLB integraal weg te stemmen, aangezien de erin opgenomen klimaatregels volgens hen niet ver genoeg gaan.

“Het nieuwe GLB werd reeds samengesteld in 2018 terwijl de Green Deal pas in 2020 uit de doeken gedaan werd’, besluit Vandendriessche. “Nu zomaar alle plannen van tafel gooien en opnieuw beginnen zoals Europees groen voorstelt, is daarom waanzinnig. Enerzijds riskeren we dat onze boeren dan de komende jaren geen rechtszekerheid hebben en anderzijds krijgen we een nog ‘groenere’ versie van het GLB. Voor Vlaams Belang blijft het grondbeginsel echter dat boeren in essentie hun hoofdactiviteiten moeten kunnen blijven uitvoeren.”