Nieuws
woensdag, 29 mrt 2023

Groen houdt bouw nieuwe kerncentrales tegen

Foto: iStock. Groen houdt bouw nieuwe kerncentrales tegen

In de commissie Energie stemden de meerderheidspartijen voor een verdaging van de bespreking van vijf nieuwe voorstellen met betrekking tot de wet op de kernuitstap en de bouw van nieuwe nucleaire centrales. “Alweer een maand tijdverlies, tijd die we niet hebben”, reageert Kamerlid Reccino Van Lommel. “Er moeten dringend knopen worden doorgehakt. Nieuwe centrales zijn nodig. De wet op de kernuitstap moet naar de vuilnisbak.”

Een duidelijke meerderheid van de parlementsleden, 85 van de 150, is voorstander van de bouw van nieuwe moderne centrales en daarnaast van een doorgedreven onderzoek naar zogenaamde ‘small modular reactors’ (SMR). “Dit zijn kleine maar zeer efficiënte kerncentrales. Ze produceren elektriciteit, warmte en waterstof, en zijn de nucleaire technologie van de toekomst”, aldus Van Lommel. “Het Vlaams Belang pleit al jarenlang voor de bouw van een prototype van de SMR-technologie, die vandaag uitgewerkt wordt door het nucleair onderzoekscentrum SCK.”

“Van der Straeten blijft een dogmaticus, ook al probeert ze dat beeld van zich af te schudden”

 “Door de bespreking te verdagen wordt de Kamer van Volksvertegenwoordigers verhinderd haar werk te kunnen doen”, besluit Van Lommel.  “Het valt op hoe lijnrecht de Groenen ingaan tegen de andere meerderheidspartijen zonder inhoudelijke argumenten. Ze doen er werkelijk alles aan om dit te rekken tot het einde van de legislatuur. De voorstellen die in de commissie op tafel lagen, hadden onmiddellijk voor advies naar de Raad Van State moeten vertrekken. Op die manier had veel tijdverlies kunnen worden vermeden.” Het Vlaams Belang eist een onmiddellijke schrapping van de Wet op de kernuitstap.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft inmiddels een wetsontwerp klaar dat de energiemix voor de periode van 2035 tot 2040 moet regelen. “Van de bouw van een nieuwe centrale is er uiteraard geen sprake, maar voor de nieuwste generatie kleine kerncentrales, de SMR’s, zou wel een opening worden gelaten”, vervolgt Van Lommel. “Er worden echter zoveel voorwaarden aan gekoppeld, ook aangaande de economische rendabiliteit, dat die opening eerder moet gezien worden als een vergeefse poging van de minister om niet langer als een groene dogmaticus beschouwd te kunnen worden. Volgens de meeste experts zullen die SMR’s in 2040 trouwens nog niet operationeel zijn. Hiermee doet ze alsof er een akkoord is binnen de meerderheid om de deur open te zetten voor nieuwe technologieën, terwijl het opnieuw een doorzichtige manier is om de bouw onmogelijk te maken. Niet meer dus dan een dode mus om de CD&V, MR en Open VLD te doen zwijgen.”