Nieuws
maandag, 19 feb 2024

Groen speelt politieke spelletjes op kap boeren

Het Vlaams Belang veroordeelt het feit dat Groen zich plots opwerpt als bondgenoot van de landbouw. De partij vroeg om een nieuw actualiteitsdebat over het vorige week bereikte landbouwakkoord. “Dat Groen plots doet dat ze bekommerd is om het lot van onze boeren is ronduit hypocriet ”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Onze Vlaamse boeren verdienen beter dan de goedkope politieke spelletjes van Groen.”

De Vlaamse regering bereikte vorige week een akkoord met de landbouworganisaties na weken van protest. Groen wou plots in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actuadebat houden over dat akkoord, zodat alle betrokken ministers kunnen worden ondervraagd. “Morgen vindt over het akkoord een uitgebreid debat in de commissie plaats”, aldus Janssens. “Dat de partij wier gedachtegoed aan de grondslag ligt van de malaise waarin de boeren zich nu bevinden, is stuitend. Dat Groen beweert dat wij een debat zouden verhinderen, is klinklare onzin.”

“Slecht groenlinks toneel”

Het uitgebreid bestuur van het Vlaams Parlement beslist bij meerderheid en enkel Groen was vragende partij voor een actuadebat. “Vermits het akkoord met de landbouw morgen in de bevoegde commissie besproken wordt, had het volgens ons dan ook geen zin om dit debat in de plenaire nog eens over te doen”, zegt Janssens. “Deze Vlaamse regering heeft met het landbouwakkoord gewoon tijd gekocht en alles verschoven naar de volgende legislatuur.”

Het Vlaams Belang betreurt de manoeuvres van Groen. “Het Vlaams Parlement is een eerbiedwaardige instelling en geen circus voor slecht groenlinks toneel”, besluit Janssens. “Als Groen denkt hiermee te kunnen scoren bij onze Vlaamse boeren zal ze van een kale reis thuiskomen. Onze landbouwers verdienen beter dan de goedkope politieke spelletjes van Groen.”