Nieuws
dinsdag, 04 mei 2021

“Groene bedrijfswagens zullen zorgen voor rode cijfers”

“De ambitie om bedrijfswagens te vergroenen is absoluut niet te betalen. En daarnaast is het allerminst zeker dat ze uiteindelijk het milieu ten goede zal komen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). Het Vlaams Belang heeft vele vragen omtrent deze ambitie van paars-groen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij maken. “Ondernemingen die bedrijfswagens met verbrandingsmotoren blijven gebruiken, zullen alle fiscale voordelen verliezen en voor de werknemer vervalt de kostenaftrek voor het woon-werkverkeer”, aldus Van Lommel. “Maar het is momenteel niet duidelijk hoelang de fiscale aftrekbaarheid voor elektrische wagens gegarandeerd zal blijven en welke rechtszekerheid er bestaat.”

“De vergroening van bedrijfswagens komt vooral neer op een rondje bedrijven en hun werknemers pesten, en dat in tijden van economische crisis”

“Naast de vragen over de grote hoeveelheden energie die voor een grootschalige elektrificatie van het wagenpark nodig is en de momenteel ontbrekende laadinfrastructuur, blijft nog de kwestie van de betaalbaarheid”, vervolgt Van Lommel. “Wagens met voldoende rijbereik, wat voor bedrijfswagens uiteraard een must is, kosten gemakkelijk meer dan 50.000 euro.” Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) heeft tot op heden geen enkel antwoord gegeven op heel concrete vragen over de dreigende sociale ongelijkheid.

“Het is te verwachten dat de wagens met verbrandingsmotoren snel in waarde zullen verminderen, met alle gevolgen voor particulieren en bedrijven”, stelt Van Lommel. “En indien de fiscale voordelen voor eerder aangekochte wagens volledig worden afgeschaft, zal dat resulteren in de verlenging van de levensduur van deze voertuigen omdat ze tegen dan fiscaal volledig zijn afgeschreven. Dat zal de milieu-effecten in een ongewenste richting brengen, want hierdoor veroudert net het wagenpark.”

“Er stelt zich ook de vraag naar de negatieve gevolgen voor de particulieren als er significante inkomstverliezen met betrekking tot accijnzen en BTW uit brandstoffen gecompenseerd moeten worden”, besluit Van Lommel, die minister Van Peteghem over de kwestie interpelleert. “De snelle vergroening van de bedrijfswagens dreigt een onbetaalbaar plan te worden dat ons allemaal veel rode cijfers zal bezorgen.”