Nieuws
donderdag, 18 nov 2021

"Groene keuze voor gas dient autoritaire regimes"

Terwijl de Groenen en hun bondgenoten hier ten lande het begrip ‘energietransitie’ op hun manier een hallucinante invulling geven door te ijveren voor de bouw van nieuwe, CO2-uitstotende gascentrales als vervanger van kerncentrales om in onze energiebehoeften te voldoen, komt de aanvoer van aardgas uit Oost-Europa in het gedrang. “Het is onaanvaardbaar dat een tiran uit Wit-Rusland ons hiermee kan gijzelen.”

Dictator Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland reageerde na de sancties die de Europese Unie sinds oktober 2020 tegen hem uitvaardigde, door aan de Poolse grens duizenden migranten uit het Midden-Oosten naar de EU te drijven. Nu Polen, maar ook andere EU-lidstaten die een grens Wit-Rusland hebben, het ernstig menen met verdediging van de EU-buitengrens en de EU nieuwe sancties wil, dreigt Loekasjenko ermee de gaskraan naar West-Europa dicht te draaien. Dat dreigement komt er op een tijdstip dat de strategische reserves in heel West-Europa op hun laagste niveau van de laatste tien jaar zitten en met mogelijk een koude winter voor de deur.

In een bredere internationale context waarin ook in Azië de vraag naar aardgas piekt, wordt het risico reëel dat een aantal Europese landen hun gasbuffers zullen moeten aanspreken – die in normale omstandigheden enkel dienen om de druk in de gasopslagtanks op niveau te houden. De toegenomen vraag naar aardgas en onzekerheid door het geopolitieke geharrewar, hebben ook tot nooit eerder geziene gasprijzen geleid.

"Geen kernstop in ruil voor gas van dictators"

Meer gas uit Rusland dan maar? Momenteel wordt dat gas – een vijfde van alle Russisch gas -grotendeels geleverd via de Yamal-pijpleiding en die loopt… door Wit-Rusland. De energietoevoer is van kapitaal belang voor de veiligheid en welvaart van een land: “het is onaanvaardbaar dat een tiran uit Wit-Rusland ons hiermee kan gijzelen”, reageert Europarlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Het is even onaanvaardbaar om in deze context nog bijkomende gascentrales te willen bouwen, waarmee ons land volledig uitgeleverd is aan de willekeur van figuren Loekasjenko. Het beleid van de Groenen is wereldvreemd. De kernuitstap is ook keer op keer niet meer dan pasmunt om de Groenen in een federale regeringscoalitie te krijgen. Die pasmunt komt ons nu duur te staan.”

Enkel door kernenergie een sleutelplaats te geven in onze energiemix, kunnen wij voldoende energie-autonomie verwezenlijken om de veiligheid en de welvaart van onze mensen veilig te stellen voor de toekomst. Het Vlaams belang eist dan ook dat alle bevoegdheden om een eigen, rationeel – van alle groene waanzin bevrijd - energiebeleid te voeren naar Vlaanderen overgeheveld worden en kiest – zoals reeds in een tiental andere Europese landen – resoluut voor kernenergie om onze energievoorziening voor de komende decennia veilig te stellen.