Persberichten
donderdag, 25 jun 2020

Groene resolutie rond ‘dekolonisatie’ onderwijs weggestemd door onder meer Vlaams Belang

Geen lessen meer vanuit Vlaams of Europees perspectief, diversiteitsquota, geen rechtse leraren meer en Unia als waakhond op de scholen… Als het van de partij Groen afhing, was dit de toekomst van het Vlaamse onderwijs. Zo wilde ze naar eigen zeggen het onderwijs ‘dekoloniseren’ en zuiveren van racisme en vooroordelen, zo luidde de door hen ingediende resolutie. De resolutie werd echter door onder meer Vlaams Belang weggestemd in de bevoegde commissie. “Met deze resolutie wou Groen ons onderwijs misbruiken om onze kinderen in het kader van ‘Black Lives Matter’ hun multiculturele agenda op te leggen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang).

Vandaag werd in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement een resolutie besproken van de Groen-fractie omtrent kolonisatie en dekolonisatie in de leerstof van het basis- en secundair onderwijs. Volgens Groen is er te weinig aandacht voor deze thema’s op onze scholen. Echter, onderwijsminister Be Weyts (N-VA) heeft al vrijgegeven dat dit expliciet wordt opgenomen in de nieuwe eindtermen geschiedenis van de derde graad secundair onderwijs, zo liet Laeremans optekenen. Groen meent echter dat ons ganse onderwijs gedekoloniseerd moet worden. Daar zat dus duidelijk meer gepolitiseerd activisme achter dan een welwillende pedagogiek. Groen wou in de resolutie zo immers onder meer een herziening van de leerboeken ‘op basis van de multiculturele samenleving’, met meer allochtone externe sprekers en (geschiedenis)lessen vanuit niet-Europese perspectieven.

Vlaams Belang tevreden: “Het is goed dat het Vlaams Parlement deze totalitaire poging heeft doorzien”

Het document bulkt daarnaast ook van de diversiteitsquota. Er moesten meer allochtonen geplaatst worden in de commissies die eindtermen ontwikkelen en bij de onderwijskoepels en -netten, net als bij de educatieve uitgeverijen. Ook de leerkrachten moesten ‘de diverse multiculturele maatschappij belichamen’: de lerarenopleiding zou een ‘postkoloniale focus’ inbouwen en het belang van diversiteit moest expliciet ingeschreven worden in het beroepsprofiel van de leerkracht.

Eigenlijk kwam dit er op neer dat men studenten in de leerkrachtopleiding een weg-met-ons-geschiedenis wou aanleren en dat andersdenkende leerkrachten die kritisch staan tegenover de multiculturele samenleving uit de klas zouden geweerd worden. Het is dan ook zeer goed dat het Vlaams Parlement doorheen deze indoctrinatiepoging heeft gezien en dit sterk staaltje van politiek correct totalitarisme heeft weggestemd. Er waren zelfs heuse Stasipraktijken; Iedere school ging verplicht worden om samen met Unia een non-discriminatiebeleid uit te stippelen die de onderwijsinspectie zou moeten nagaan.