Nieuws
vrijdag, 07 mei 2021

“Grootschalige sensibilisering tegen seksueel geweld nodig”

Voor het Vlaams Belang moet een grootschalige campagne op poten worden gezet om seksueel geweld zoveel mogelijk te doen melden. Aankloppen bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) is ontoereikend. Het jaarrapport 2020 van ZSG toont aan dat seksueel geweld een immens probleem blijft en dat sensibilisering noodzakelijk is” zegt Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang).

Sinds 2017 kunnen slachtoffers van seksueel geweld dag en nacht in de zorgcentra terecht voor psychische, medische en juridische hulp, zonder dat ze eerst naar de politie moeten gaan. “Volgens het rapport van ZSG worden per maand honderd mensen in deze centra opgevangen”, aldus Bury. “Maar tijdens de lockdown hebben minder slachtoffers hiervan gebruik gemaakt. Omdat ze na de melding van het geweld niet anders konden dan naar de daders, waar ze vaak mee opgesloten zaten, terugkeren waren ze nog minder dan voorheen bereid om hulp te zoeken.”

“De slachtoffers van seksueel geweld moeten beter worden geholpen en de daders mogen niet straffeloos blijven”

“Het niet of laattijdig gepaste hulp krijgen kan ernstige gevolgen hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van slachtoffers”, vervolgt Bury. “Maar niet alleen het hulp zoeken is helaas een probleem. Politie en parket kunnen vaak niet tijdig ingrijpen, bijvoorbeeld bij gebrek aan bewijs.” Voor het Vlaams Belang moeten de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen met de deelstaten samenzitten voor globaal actieplan tegen seksueel en intrafamiliaal geweld met de nadruk op preventie, een kordate aanpak door politie, een zware bestraffing van de daders door justitie, gratis en voldoende noodopvang voor de slachtoffers en sensibilisering van de samenleving.

“Er moet dringend een grootschalige campagne komen om iedereen te sensibiliseren. Affiches op straat, in de supermarkt en bij de dokter, updates op sociale media… Dit met de klare boodschap om elke vorm van geweld onmiddellijk te melden aan politie of buren. En met daarbij een duidelijke verwijzing naar het noodnummer van de politie, het nummer 1712, naar de zorgcentra en de gratis noodopvang”, besluit Bury. “Geld voor zo’n campagne zou heel wat nuttiger besteed zijn dan voor weer eens een of andere onnozele 11 miljoen-campagne.”