Nieuws
donderdag, 18 mrt 2021

“Haal het telewerken uit het juridisch vacuüm”

Het Vlaams Belang neemt een initiatief tot juridische regeling van het telewerken. “Telewerken is sinds maart vorig jaar voor veel werknemers noodgedwongen meer de regel dan de uitzondering geworden”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Helaas is dit telewerk tot op heden amper juridisch geregeld, en blijven de regeringspartijen nog steeds de andere kant opkijken.”

In een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet al wie zich in de mogelijkheid hiertoe bevindt van thuis uit werken. ‘In heel wat CAO’s is dit telewerk geregeld op basis van vrijwilligheid”, aldus Samyn. “Hetgeen betekent dat een werknemer dit dus kan weigeren.” Maar de regering blijft hard inzetten op dit vrijwillige telewerken als middel om de coronacrisis te bestrijden.’ Het Vlaams Belang heeft hier uiteraard geen probleem mee. “Iedereen moet in de mate van het mogelijke zijn steentje bijdragen aan het indijken van de pandemie.”

“De wetgever moet proactief reageren op het telewerken en niet, zoals de minister eerder stelde, wachten tot een rechter de casus moet behandelen”

Het Vlaams Belang kan evenwel niet aanvaarden dat er na een jaar telewerken nog steeds geen sluitende regeling voorhanden is, ook naar vergoeding toe. “Vele werknemers en ambtenaren overtreden eigenlijk de bestaande regelgeving door te moeten thuiswerken”, vervolgt Samyn. “Om dat euvel te verhelpen diende ik een wetsvoorstel in dat dinsdag 16 maart een eerste keer in de Commissie Sociale Zaken werd besproken.”

“De regering zit duidelijk verveeld met dit voorstel, dat de bestaande gaten in het juridische kader van het telewerken wil opvangen én voorziet in een billijke vergoeding voor de extra kosten die de werknemers en ambtenaren dragen door thuis te werken”, besluit Samyn. “Het valt af te wachten in hoeverre de regeringspartijen dit initiatief zullen willen steunen en of het cordon voor hen belangrijker zal zijn dan een sluitend juridisch kader te gaan creëren voor de honderdduizenden telewerkers nu thans eigenlijk de wet – verplicht – overtreden.”