zaterdag, 01 okt 2022

“Halveer de partijdotaties”

Foto: iStock. “Halveer de partijdotaties”

Door de automatische indexering stijgen de inkomsten van de politieke partijen naar recordhoogten. Voor de Kamer bedraagt de partijfinanciering voor 2022 ruim 44 miljoen euro. “Een regelrechte schande”, oordeelt Kamerlid Frank Troosters. “Het is wrang dat de politiek inspanningen van de burgers wil terwijl haar eigen inkomsten razendsnel stijgen. Onze partij diende al meermaals voorstellen in om de partijdotaties te halveren.”

“Die 44 miljoen euro bestaat uit 10 miljoen aan werkingstoelage voor de politieke fracties, en 34 miljoen aan partijdotaties”, aldus Troosters. “Voor dat laatste wordt wel rekening gehouden met de door de overheid gevraagde vermindering van 1,11 procent, maar dat is onzinnig omdat de bedragen toch aan de index worden aangepast. De dotaties zijn weer eens ruim gestegen.”

“Onvoorstelbaar dat in deze barre tijden de partijdotaties nog de hoogte ingaan”

“Het huidige systeem van partijfinanciering hebben we te danken aan de socialistische partijen, aan de zogenaamde partijen van de kleine man”, vervolgt Troosters. “Na het Agustaschandaal, waarbij socialisten aan beide kanten van de taalgrens zich stevig verrijkt hadden door zich op grote schaal aan corruptie te bezondigen, werden giften aan partijen vervangen door dotaties. Maar het was oude wijn in nieuwe zakken, de zelfbediening verdween allerminst.”

“Dotaties zijn afhankelijk van verkiezingsresultaten, maar naarmate de traditionele partijen ineenschrompelen, maakt men de te verdelen taart gewoon groter”, stelt troosters tot slot vast. “Het Vlaams Belang eist sinds jaar en dag dat de veel te hoge partijdotaties minstens worden gehalveerd, maar geen van de andere partijen wenst daarop in te gaan. En de door paars-groen ingevoerde minieme daling van 1,11 procent bracht al helemaal geen zoden aan de dijk. Integendeel, zoals we voorspelden zijn de bedragen in absolute cijfers zelfs nog gestegen.”