Nieuws
maandag, 12 sep 2022

“Help de horeca de energiecrisis door”

Vier op de tien horecazaken hebben geen financiële buffer meer om de energiefactuur nog langer te betalen, zo blijkt uit recente berekeningen van GraydonCreditsafe. “Onze horeca is een plaats van ontmoeting en moet worden behoed voor een economisch bloedbad”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “We leggen onze vijf concrete voorstellen van tijdens de coronacrisis opnieuw op tafel.”

Na de coronacrisis heeft nu de energiecrisis de horeca in een wurggreep. “Ook de inflatie laat zich voelen”, aldus Van Lommel. “De consument is voorzichtiger geworden en spendeert minder. De gestegen kosten kunnen slechts gedeeltelijk worden doorgerekend, anders zouden er nog minder klanten komen opdagen. Heel wat zaken zaten al in moeilijkheden na de coronacrisis en voor velen zou dit wel eens de doodsteek kunnen worden. Vooral de kleinere zaken komen in de gevarenzone.”

Het Vlaams Belang roept op om de sector ter hulp te schieten en doet alvast vijf concrete voorstellen. “Ten eerste vragen we dat de betaling van de btw opnieuw mag worden uitgesteld voor een periode van 9 maanden. De betalingsuitstellen die werden toegestaan omwille van de coronacrisis lopen immers ten einde”, aldus nog Van Lommel. “Ten tweede dient er een tijdelijke werkloosheidsuitkering te komen.” “Ten derde dringt een tegemoetkoming in de vaste lasten zich op. De huurlasten van de horeca-instellingen zouden deels kunnen gedragen worden door de brouwerijen en multinationals die de gebouwen verhuren. De huurlasten zijn niet meer in verhouding tot de dalende omzet”, vervolgt Van Lommel. “Ten vierde zou de overheid kunnen garant staan voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. Heel wat horecabedrijven zitten immers door hun buffers heen.”

“Ten vijfde kunnen ook de lokale besturen hun duit in het zakje doen. Alle horecataksen zouden voor 1 jaar moeten worden geschorst. We denken daarbij vooral aan de pestbelastingen, zoals de terrasbelasting, belasting op vaste reclame, belasting op vestiging”, besluit Van Lommel. “De handelszaken zijn immers een belangrijke plaats van ontmoeting voor de lokale clubs en verenigingen. Het verdwijnen van deze zaken zou ook een weerslag kunnen hebben op hun voortbestaan. We moeten inzetten op de ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap.”