Nieuws
vrijdag, 06 nov 2020

“Heropbloei buitengewoon basisonderwijs kan met financiële injecties”

Het Vlaams Belang is tevreden dat de Vlaamse regering haar eis volgt rond het buitengewoon onderwijs. Met de investering van 7 miljoen euro in het buitengewoon basisonderwijs kunnen er meer plaatsen komen. “Wij eisten al lang een groter aanbod in deze scholen”, aldus Vlaams Parlementslid, Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). Deze scholen moesten immers inboeten aan kwaliteit door de invoering van het M-decreet dat inclusief onderwijs als hét succesverhaal zag. Maar elk kind verdient onderwijs op maat en hiervoor zijn deze instellingen met hun expertise het meest aangewezen.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 7 miljoen euro in zeven bouwprojecten van twee scholen in Oost-Vlaanderen, één in West-Vlaanderen en vier in de provincie Antwerpen. Samen levert dat 259 extra plaatsen op in het buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis zonder mentale beperking (type 9). Er komen op korte termijn ook huursubsidies en/of tijdelijke infrastructuur goed voor jaarlijks 30 miljoen euro extra aan ondersteuning in de klassen. 

Het Vlaams Belang vroeg al een poos om deze investeringen in het buitengewoon onderwijs en reageert tevreden.

“Steun voor nieuwe gebouwen in buitengewoon basisonderwijs goed, maar oude gebouwen verdienen ook extra aandacht”, aldus Beckers (Vlaams Belang)

Het was al gebleken dat waar leerlingen met uiteenlopende beperkingen les volgen in een klassieke school, ze in de praktijk geen welslagen ervaringen hebben of niet de zorg krijgen die ze behoeven”, zegt Beckers nog. “Dat is nefast voor hun welbevinden en vaak te zwaar voor leerkrachten in de klassieke school om hen de extra begeleiding te bieden waar ze recht op hebben”. Ook directrice Bieke Verhoeven van het Vibo De Brem in Oud-Turnhout benadrukt zo dat CLB’s nog te vaak melden dat leerlingen met type 9 moeten worden geweigerd vanwege een plaatsgebrek waardoor ze terugvliegen naar het reguliere onderwijs. 

Ouders getuigden al geruime tijd dat de nood aan extra capaciteit in het buitengewoon basisonderwijs urgent was geworden. Vandaag is deze extra acuut wegens soms schrijnende thuisomstandigheden door de sluiting van deze scholen tijdens de eerste coronagolf.  

“Kinderen met een autismestoornis hebben houvast en structuur nodig, zeker in onzekere tijden. Deze onderwijsinstellingen verdienen steun, want ze bieden de ruimte en routine die deze kinderen nodig hebben”, zo besluit Beckers. Deze financiële injectie is dus een stap in de goede richting. Er zal echter nog veel meer nodig zijn om ons lager- en secundair buitengewoon onderwijs in ere te herstellen. Het M-decreet heeft ons onderwijs veel kwaad berokkend. Het is dan ook maar de vraag of het aangekondigde nieuwe begeleidingsdecreet voldoende zal zijn om de schade te herstellen.