Nieuws
vrijdag, 01 apr 2022

Het Vlaams Belang ondersteunt actie kinderopvang

De sector van de kinderopvang heeft vandaag een stakingsactie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Wij staan volledig achter de eisen van de sector”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. Daarnaast ging vandaag in het Vlaams Parlement ook de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang van start.

Met hun stakingsactie wou de kinderopvangsector hun eis beklemtonen om het aantal kinderen per begeleider te verlagen naar vijf. Sinds 2014 mag in Vlaanderen een begeleider namelijk acht kinderen tegelijk opvangen. Hiermee wou de toenmalige regering de wachtlijsten in de kinderopvang verminderen, maar dit had als nefast gevolg dat de werkdruk in de sector enorm werd verhoogd. Daarnaast eist de sector ook meer budget om financieel leefbaar te worden en om de begeleiders beter te kunnen verlonen.

“Geef de kinderopvang meer middelen en verlaag het aantal kinderen per begeleider”

“Het Vlaams Belang steunt de eisen van de kinderopvangsector”, zegt Malfroot. “De kinderopvang speelt een belangrijke rol in onze samenleving en moet meer erkenning krijgen. Een verlaging van de begeleider-kindratio is essentieel voor zowel de gezondheid van de begeleiders als van de kinderen, alsook voor de kwaliteit van de opvang.”

De kinderopvang gaat al een tijd door zwaar weer, met het overlijden van een kindje na mishandeling in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje als triest hoogtepunt. In de nasleep van dit drama werd er in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie opgericht die zich moet buigen over de veiligheid in de kinderopvang. De eerste zitting vond vandaag plaats achter gesloten deuren. “Op vrijdag 22 april zal er een eerste publieke zitting zijn, waarop vertegenwoordigers van Kind en Gezin en Zorginspectie het woord zullen krijgen”, besluit Malfroot. “Ons doel is om tegen 1 juli 2022 een eindverslag klaar te hebben met aanbevelingen die hopelijk zullen leiden tot een nieuwe klachtenbehandeling en handhaving in de kinderopvang. Dit met als finaliteit om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten én zo toekomstige drama’s te vermijden.”