Nieuws
maandag, 09 okt 2023

Hoge uitstroom bij Defensie: “Dweilen met de kraan open”

Het Vlaams Belang is verontrust over de hoge uitstroomcijfers bij Defensie. Elke dag zouden gemiddeld zo’n vier rekruten al tijdens hun opleiding onze krijgsmacht verlaten. Dat betekent dus een leegloop tijdens de opleiding van zo’n 41 procent. “Met zulke dramatische uitstroomcijfers kunnen we de pensioneringsgolf niet compenseren en blijft het dweilen met de kraan open”, klinkt het bij Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier. Volgens de partij dreigt minister van Defensie Ludivine Dedonder(PS) zo haar doelstelling om het personeelsbestand uit te breiden tot 29.000 personeelsleden grandioos te missen.

Dat de Belgische Defensie een hoge uitstroom kent is niet nieuw. Maar het personeelsgebrek bij Defensie wordt wel zeer nijpend en de situatie lijkt niet snel te verbeteren. “Het beleid van minister Dedonder faalt schromelijk in het aanpakken van de uitstroom”, vervolgt Ponthier. “De uitstroom neemt toe: in 2021 ging het om 1.273 kandidaat-militairen die afhaakten, terwijl we nu spreken van 1.313.”

“Hoog tijd om werk te maken van een échte opwaardering van het militair beroep”

Dat zo veel rekruten Defensie de rug toekeren tijdens hun opleiding is te wijten aan verschillende oorzaken. De militaire vakbond ACMP wijst daarvoor naar de hoeveelheid en de kwaliteit van de instructeurs, een gebrekkige huisvesting voor rekruten en een gebrek aan werkzekerheid door statuten van beperkte duur. “De politiek draagt hiervoor ook een verantwoordelijkheid door de budgettaire keuzes die ze maakt”, gaat Ponthier verder, “Men kiest voor een nieuw militair hoofdkwartier van 499 miljoen euro, terwijl men veel van dat geld kon investeren in instructeurs en degelijke kazernes en infrastructuur.”

Tot slot merkt Vlaams Belang op dat de hoge uitstroom een bedreiging is voor de performante werking van Defensie. De partij stipt aan dat België al een hele tijd flirt met de kritieke ondergrens van 25.000 manschappen. “Hoog tijd om werk te maken van een échte opwaardering van het militair beroep”, concludeert Ponthier. “Enkel zo kunnen we voorkomen dat onze rekruten, zoals nu, langs de voordeur binnenkomen en weer vertrekken langs de achterdeur.”