Persberichten
donderdag, 03 jun 2021

Hoofddoekenkwestie Brussel: interpellatierecht oppositie gefnuikt

Het debat rond neutraliteit van de overheidsdiensten en het al of niet toestaan van hoofddoeken bij de MIVB ligt nu op de tafel van de Brusselse regering. Na publieke uitlatingen van ministers Bernard Clerfayt (DéFi) en Sven Gatz (Open Vld), die het status quo van het verbod bepleiten, klom minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt(Groen) op de barricaden voor een “inclusieve neutraliteit” waarbij religieuze symbolen zoals de hoofddoek in Brussel worden toegelaten, hetgeen een drastische koerswijziging inhoudt. Een kwestie waarover in het Brussels regeerakkoord niets staat. Voor fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) een aanleiding om de regeringsleider Rudi Vervoort (PS) te interpelleren over de samenhang van zijn regering. Het debat werd afgeblokt in de vergadering van de fractievoorzitters, het Uitgebreid bureau van het Brussels Parlement vandaag.

Dat de meerderheidspartijen van de Brusselse regering uiterst verveeld zitten met de situatie, bleek toen Lootens-Stael een verzoek tot interpellatie op tafel legde waarmee hij de Brusselse minister-president Vervoort wilde vragen hoe deze de zaak gaat aanpakken. Alles werd er aan gedaan om niet Vervoort maar de andere ministers te laten antwoorden in een nader te bepalen commissie. De steun van de fractievoorzitter van oppositiepartij MR, Alexia Bertrand kon niet baten. Het verzoek tot interpellatie dat een volwaardig debat en een motie zou kunnen uitlokken, werd vakkundig omzeild en omgezet in een gewone vraag.

“Meerderheid is in Brussel haar geloofwaardigheid verloren”

Lootens-Stael reageerde ontstemd: “Door deze bedroevende gang van zaken wordt het interpellatierecht in het Brussels Parlement gefnuikt. Zelfs wanneer de samenhang van de regering en een zo belangrijke kwestie ter discussie staat, mag dit geen volwaardig parlementair debat worden! De parlementsvoorzitter en de collega’s van de fracties uit de meerderheid dekken hier de regeringsleden toe en gingen hiermee hun boekje te buiten! Deze meerderheid is alle geloofwaardigheid al lang verloren!”