Nieuws
woensdag, 28 sep 2022

Hooggeplaatste Cubaanse militair onschendbaar in België

De echtgenoot van de Cubaanse ambassadrice in België blijkt een hoge militair van het dictatoriale regime in Havanna te zijn. “In tegenstelling tot wat het diplomatieke protocol vereist, werd dit echter nooit gemeld aan het ministerie van Defensie”, zegt federaal Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) die dit dossier onderzocht. “De onschendbaarheid van de kolonel dient dan ook per direct te worden ingetrokken, en de toegang tot het land moet hem ontzegd worden.”

Sinds november 2021 heeft de Cubaanse ambassade in Brussel een nieuwe ambassadeur, wiens echtgenoot, die als geaccrediteerde diplomaat is ingeschreven,kolonel is bij de Revolutionaire Strijdkrachten en directeur van de uitgeverij Verde Olivo, het centrale propagandamiddel van de Revolutionaire Strijdkrachten van Cuba. Hij geniet daardoor diplomatieke onschendbaarheid in België. “De aanwezigheid van een hoge militair van het Cubaanse regime in het hart van Europa is nefast voor de veiligheid van de Cubaanse bannelingen op ons continent”, aldus Samyn.

“Militairen op een diplomatieke post moeten de goedkeuring hebben van het Belgische Ministerie van Defensie voordat ze diplomatieke onschendbaarheid krijgen”, vervolgt Samyn. “Om de bevoorrechte status te verkrijgen -naast de speciale verblijfsvergunning- moeten de defensie-, militaire, marine- en luchtattachés vooraf een beleefdheids- (of formeel) bezoek hebben gebracht aan de Verbindingsdienst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de FOD Defensie. Deze administratie zal de Directie Protocol op de hoogte brengen van het uitgevoerde bezoek, zo wordt in het protocol geregeld.”

“Minister Dedonder moet nu deze blunder rechtzetten en de onschendbaarheid van de Cubaanse militair intrekken”

Maar de kolonel in kwestie werd nooit aangemeld bij het Ministerie van Defensie. Meer nog: in antwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Samyn moest minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) erkennen dat ze niet eens op de hoogte was van deze feiten. “Dit is niet enkel een blamage voor Defensie, maar een bedenkelijke en gevaarlijke situatie”, aldus nog Samyn. “Het is onbegrijpelijk dat zo iemand ongehinderd spionagewerk kan verrichten voor een land dat vijandig staat tegenover de NAVO. De kolonel in kwestie documenteert al zijn bezoeken aan de instellingen waarbij zijn vrouw is geaccrediteerd en verzamelt inlichtingen die aan het regime in Havana worden bezorgd. Zo ook bijvoorbeeld het recente bezoek van een Cubaanse delegatie in de Kamer – op uitnodiging van Ecolo - waar de kolonel eveneens op aanwezig was.”

“Het niet volgen van het bestaande protocol is een ernstig vergrijp”, besluit Samyn. “Het Vlaams Belang eist dan ook dat de man zijn onschendbaarheid wordt opgeheven, en dat hem de toegang tot het land zou worden ontzegd. Hoog tijd dat minister Dedonder haar blunder rechtzet.”