Nieuws
dinsdag, 25 jan 2022

“Hou scholen open voor leerlingen zonder symptomen”

De omikrongolf zorgt voor een ongezien aantal besmettingen en quarantaines in het onderwijs waardoor tal van scholen moeten sluiten. Scholenkoepels, directies, CLB’s en onderwijsexperten eisen aanpassingen aan de quarantaineregels zodat minder nodeloze schoolsluitingen moeten plaatsvinden. “Wij willen eveneens gecontroleerd besmette, maar niet zieke leraren en leerlingen op school toelaten om zo schoolsluitingen te vermijden”, reageert Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Dit om de nu al omvangrijke leerachterstand niet verder te laten oplopen en het reeds lage welbevinden van de leerlingen op te krikken.”

Door de quarantainemaatregelen moeten steeds meer scholen dicht. Intussen blijkt uit de Teacher Tapp-bevraging van de Arteveldehogeschool bij 1.266 leraren dat de scholen steeds meer onder druk komen te staan. Vrijdag gaf 5% van de bevraagde leraren aan dat hun school volledig dicht was. Maar liefst 49% gaf aan dat er op school een of meerdere klassen volledig in quarantaine was. 

“Het is nu overduidelijk dat het huidige beleid niet werkt”, meent Beckers. “Wij hadden dit begin januari eigenlijk al voorspeld.” Massaal preventief testen tijdens een piek van een minder ziekmakende virusvariant zal er namelijk enkel toe leiden dat enorm veel leerlingen extra in quarantaine moeten, wat vooral zorgt voor meer onnodige schoolsluitingen en leerachterstand. “Het huidige testing- en quarantainebeleid op onderwijs is hopeloos verouderd in omikrontijden en schaadt het onderwijs meer dan dat het virologische slachtoffers vermijdt”, zegt Beckers. Wij hebben twee weken geleden al gepolst in de onderwijscommissie om de scholen open te houden voor diegenen die besmet maar asymptomatisch zijn, maar toen kregen we nul op het rekest van minster Ben Weyts (N-VA). 

“Als deze sluitingen van onze scholen niet stoppen, hypothekeren we de onderwijs- en ontwikkelingskansen van een ganse generatie”

Afgelopen week klonken in de media dan ook gelijkaardige boodschappen, eerst bij de CLB’s en bepaalde onderwijsexperten, iets later ook vanwege de schooldirecties en de onderwijskoepels. Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, verklaarde recent nog dat “iedereen wel zegt dat onderwijs prioritair is, maar dat we met de huidige regels het onderwijs aan het sluiten zijn”. De oproep om enkel een quarantaine in te stellen voor kinderen met symptomen is ook bevestigd op het overleg van dinsdagmorgen tussen onderwijsminister Weyts, de onderwijspartners en de experts. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zal woensdagochtend de knoop doorhakken.

Die oproepen uit het onderwijsveld beamen we natuurlijk. Hopelijk kan minister Weyts daar het nodige loswrikken bij de ministers van Volksgezondheid”, besluit Beckers. Omikron is sowieso erg verschillend van de andere varianten en we hebben in Vlaanderen ook een erg hoge vaccinatiegraad. Besmettingen op zich zijn geen maatstaf meer, we moeten focussen op de cijfers inzake de ziekenhuisopnames en op de Intensieve Zorgen. Het testing- en quarantainebeleid naar jongeren toe moet minder strikt. We hebben al te veel van hun jeugd afgenomen. Er moet daarom nu een halt toegeroepen worden aan de massale schoolsluitingen, anders hypothekeren we de onderwijs- en ontwikkelingskansen van een ganse generatie.”