Nieuws
dinsdag, 31 mei 2022

Illegale immigranten niet regulariseren maar repatriëren

Van de paars-groene Vivaldiregering was absoluut geen ommekeer in het asiel- en migratiebeleid te verwachten. “Nodige maatregelen om de (illegale) immigratie aan banden te leggen blijven uit”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “En intussen grijpen de Franstalige regeringspartijen PS en Ecolo, daarin ijverig bijgestaan door hun Vlaamse geestesgenoten van Groen, bovendien elke gelegenheid aan om het terugkeerbeleid te saboteren, illegalen te regulariseren en zo de immigratiepoorten nog verder open te wrikken.”

Zo pleit vicepremier en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) voor de ‘reguliere toegang tot de arbeidsmarkt voor sans-papiers’. “Het voorstel is niet bepaald nieuw te noemen en vertoont sterke gelijkenissen met een eerder ideetje van PS-voorzitter Paul Magnette om ‘arbeidskrachten zonder werk- of verblijfsvergunning’, illegalen dus, ‘de nodige documenten’ te verstrekken”, aldus Van Langenhove. “Terwijl De Sutter verwijst naar de tekorten op de arbeidsmarkt, luidde het bij Magnette dat zo’n maatregel een efficiënt middel zou zijn in de strijd tegen de sociale fraude, waarmee de wereld op zijn kop werd gezet natuurlijk want zo legaliseer je simpelweg fraude.”

"Algemeen regulariseren komt in de praktijk neer op het belonen van sociale fraude en illegaal verblijf”

“Het spreekt voor zich dat zo’n maatregel onvermijdelijk een aanzuigeffect zal hebben”, vervolgt Van Langenhove. “Via wat wel eens ‘radio-trottoir’ genoemd wordt, zal zich namelijk snel het gerucht verspreiden dat illegale immigratie in dit land uiteindelijk lonend is, waardoor als vanzelf nieuwe illegale immigratiestromen worden aangezogen. Een nieuwe regularisatieronde is dan ook het laatste wat dit land nodig heeft.”

“Gemeten aan het stijgende aantal illegale immigranten dat zich hier aandient, kan men er trouwens van uitgaan dat het Belgische plaatje bij ‘radio-trottoir’ sowieso al geruime tijd bovenaan de hitlijsten staat”, merkt Van Langenhove tot slot op. “Genoeg is genoeg. Illegalen moeten niet worden geregulariseerd, maar gerepatrieerd.”